اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

شرکت حساب رایان پارس در راستای سیاست حضور گسترده خود در سطح کشور، در نمایشگاه فناوری های پیشرفته استان مرکزی شرکت کرده و محصولات دانش بنیان خود را به نمایش می گذارد. این نمایشگاه در راستای حمایت از تولید و تجاری سازی آن و نیز کمک های سرمایه گذاری و بازاریابی با حضور موسسات حمایتی و انجمن های تخصصی و سرمایه گذاری برگزار می گردد.
 

اخبار شرکت حساب رایان پارس - نمایشگاه فناوری های پیشرفته در اراک با حضور شرکت حساب رایان پارس 22 تا 25 اردیبهشت ماه 94 برگزار می گردد
هدف کلی نمایشگاه بستر سازی برای تکمیل چرخه علم تا فناوری و فناوری تا تجاری سازی و نیز شناسایی توانمندی های علمی و پژوهشی و فناوری استان می باشد که این هدف کلی در موارد زیر مطرح شده است.

  1. تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی و اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
  2. توجه به تحقق چشم انداز بیست ساله کشور در منطقه و جهان بر اساس دانش و توان متخصصان بومی
  3. توجه به جایگاه ارزشمند دانش و توان دانشمندان و متخصصین استان
  4. فراهم ساختن زمینه مناسب برای حمایت هرچه بیشتر از شرکت های دانش بنیان
  5. ایجاد شبکه ارتباطات تجاری میان واحدهای تولیدی و شرکت و موسسات دانش بنیان
  6. تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در زمینه طرح هایی در حوزه فناوری
  7. بررسی راهکارهای عملی برای حمایت از به تولید رسیدن طرح های موجود در حوزه فناوری های نوین
  8. بستر سازی برای توسعه کسب و کار نوین با استفاده از دانش ملی و اشتغالزایی در میان متخصصین
  9. ایجاد انگیزه در میان جوانان و مراکز دانشگاهی به حضور و نقش آفرینی در تولید علم و پرداختن به کار و نوآوری در کار
 
درخواست دمو   درخواست دمو