اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان


نرم‌افزار اموال از مجموعه نرم‌افزاری محاسبان مورد تایید اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.

بر اساس بخشنامه‌ای به شماره ۱۸۴۰۰۲/۲۱۸۵۴/۵۱ صادره از سوی اداره کل اموال دولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مختلف دولتی ملزم به بهره‌برداری ازنرم‌افزار‌های مورد تایید آن اداره کل شده بودند.

بر همین اساس جلسات بررسی و ارزیابی سیستم اموال شرکت حساب رایان در محل آن وزارت‌خانه برگزار گردید و پس از حصول اطمینان از اینکه تمامی الزامات بخشنامه یاد‌شده توسط این سیستم رعایت می‌شود و سیستم به لحاظ فرآیندی و فنی توانایی تطابق با شرایط یاد شده را دارد، تاییدیه آن صادر گردید.
یکپارچگی مجموعه نرم‌افزاری محاسبان باعث شد تا فرآیندهای خرید و تدارکات، انبار، اموال و اسناد حسابداری در کنار یکدیگر تمام چرخه گردش اطلاعات را پوشش دهند که این مهم از ارکان و الزامات اصلی بخشنامه وزارت دارایی است.
در حال حاضر تبادل اطلاعات اموال در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استفاده کننده از سیستم اموال نرم‌افزار محاسبان، با سیستم‌های متمرکز در اداره‌ کل اموال دولتی امکان پذیر بوده و سازمان‌های متقاضی این سیستم می‌توانند، بدون دغدغه در خصوص پاسخگویی این فرآیند به تهیه و استقرار این سیستم اقدام نمایند.

درخواست دمو   درخواست دمو