اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

روز سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۵:۵۹ صبح به وقت محلی، زمین لرزه ای به بزرگی ۷٫۴ درجه در مقیاس ریشتر سواحل شرقی ژاپن را لرزاند. مرکز هواشناسی این کشور سریعاً دستور تخلیه مناطق مربوطه را صادر کرد و وقوع سونامی با موج هایی به ارتفاع بیش از ۳ متر را پیش بینی نمود.

سامانه هشدار سونامی ژاپن در زلزله شدید به خوبی عمل کردپس از بروز زلزله، استان های اطراف کرانه شرقی این کشور اخطار سونامی را دریافت کردند، اما استان فوکوشیما به وضعیت قرمز درآمد، زیرا همان طور که می دانید زمین لرزه ۹ ریشتری سال ۲۰۱۱ خسارات جبران ناپذیری را به نیروگاه هسته ای شماره یک فوکوشیما وارد آورد.

امروز تقریباً ۴ ساعت پس از اخطار اولیه، مقامات ژاپن وضعیت عادی را اعلام کردند و تاکنون گزارش خاصی مبنی بر خسارات ناشی از زلزله یا سونامی منتشر نشده، بنابراین به نظر می رسد خطر رفع شده. با این حال، این زمین لرزه توانست کارآمدی سیستم های نصب شده پس از فاجعه سال ۲۰۱۱ را به خوبی آزمایش کند. سامانه های ویژه کامپیوتری دائماً در حال اندازه گیری و ثبت داده های لرزه نگاری از سرتاسر جهان هستند و زمانی که وقوع زلزله را حس کنند، وضعیت قرمز اعلام می نمایند.

طبق اخبار موجود، «مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام» در کمتر از یک دقیقه از وقوع زمین لرزه باخبر شده و با اندازه گیری های دقیق، توانست تنها پس از گذشت ۳ الی ۴ دقیقه، این خبر را همراه با برآورد دقیق وضعیت در تمامی کشور ژاپن منتشر نماید تا مناطق مربوطه از حالت فوق العاده باخبر شوند.

گفتنیست در سال ۲۰۱۱ مرکز هواشناسی ژاپن زودتر از موعد و قبل از انجام سنجش های علمی، نسبت به وقوع سونامی هشدار داد. به همین دلیل مردم اعلان های عادی اولیه را جدی نگرفته و پس از مدت کوتاهی به منازل خود بازگشتند، در حالی که بزرگ ترین موج ایجاد شده به ارتفاع بیش از ۱۰ متر هنوز به ساحل نرسیده بود.

درخواست دمو   درخواست دمو