اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

انجمن بین المللی مدیران ایرانی (international association of iranian managers) برای اولین بار کنفرانس مدیریت تغییر را در سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 29 بهمن ماه 1393 برگزار می نماید.
 

اولین کنفرانس مدیریت تغییر 29 بهمن 93 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می گردد
موضوعات سخنرانی عبارتند از :

  • پویایی تغییر (دکتر علی نقی مشایخی)
  • تحولات با رویکرد تغییر فرهنگ (دکتر سارا باکی)
  • ایجاد تغییر در ابرسازمان ها، تجربه استقرار نظام مدیریت استراتژیک در وزارت امور اقتصادی و دارایی (دکتر مجتبی لشکربلوکی)
  • مدیریت تغییر در ایران رویکرد اولین صادره از آخرین وارده LIFO (دکتر امیرالبدوی)
  • ناحیه امن.بزرگترین مانع ذهنی برای تغییر (مهندس محمدرضا شعبانعلی)
  • تئوری تغییر (دکتر علی مستشاری)
  • رهبری تغییر از طریق سیستم مدیریت استراتژی (دکتر علی تقی زاده هرات)
  • تغییر سریع در برابر تغییر آهسته (دکتر نوید غفارزادگان)

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این کنفرانس می توانید به سایت اختصاصی آن به آدرس http://www.changemanagement.ir مراجعه فرمائید.

 
درخواست دمو   درخواست دمو