اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

هفتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران به همت گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف ، دی ماه سال 93 برگزار خواهد شد. بانک توسعه اسلامی و سایر نهادهای معتبر و معظم بازار پول و سرمایه کشور ، از حامیان اصلی این کنفرانس خواهند بود. طی سال های اخیر این برنامه ها همواره محلی برای تبادل نظر و آشنایی تعداد قابل توجهی از کارشناسان، مدیران و علاقمندان مسائل مالی با ساز و کارها و عملکردهای ابزارها، روش ها و نهادهای نوین تأمین مالی در پروژه های مختلف بوده است. اقبال فعالان حوزه تأمین مالی کشور از این برنامه و برگزاری برنامه های دیگر توسط سایر فعالان بازار مالی در کشور ، نشان دهنده نیاز گسترده به مسائل آموزشی و ترویجی در حوزه بازار مالی کشور است.

تمرکز کنفرانس اخیر تأکید بر توسعه نوآوری های مالی در ایران و استفاده از فضای مثبت ایجاد شده بین المللی برای استفاده از ابزارهای تأمین مالی بین المللی می باشد. همچنین ایجاد بستر مناسب برای حضور و مشارکت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، حضور مناسب و شایسته نهادها و ارگان های صنعتی و اجرایی، مشارکت نهادهای آموزشی معتبر و طراحی کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی مورد نیاز نظام تأمین مالی کشور از ویژگی های بارز این برنامه در سال جاری خواهد بود.

علاقه مندان جهت شرکت در کنفرانس و آگاهی از برنامه های کنفرانس می توانند به سایت اختصاصی این کنفرانس به نشانی http://conf.finance.sharif.ir مراجعه و از برنامه های زمانی و جزئیات آن مطلع شوند.

درخواست دمو   درخواست دمو