اخبار و مقالات

تازه های فناوری و مقالات تخصصی حساب رایان

کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی (information systems) در روزهای سه شنبه و چهار شنبه 5 و 6 اسفند ماه 1393 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می گردد. رویکرد این کنفرانس، علمی - کاربردی می باشد و در بخش علمی کنفرانس جدیدترین دستاوردهای پژوهشی محققان در این حوزه ارائه خواهد شد. در بخش کاربردی نیز، تجارب حاصل از استقرار، به کارگیری و ارزیابی سیستم های اطلاعاتی در سازمان های ایرانی مورد بررسی و نقد قرار می گیرد.
 

مهمترین اهداف کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی عبارتند از:

 • بررسی و ارائه جدیدترین دستاورد های علمی و پژوهشی در حوزه سیستم های اطلاعاتی
 • ایجاد بستری برای هم اندیشی و هم افزایی میان پژوهشگران فعال در حوزه سیستم های اطلاعاتی
 • آسیب شناسی پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی در بخش دولتی و خصوصی کشور
 • فرهنگ سازی در حوزه نگاه سیستمی و نه فناورانه محض به توسعه اطلاعاتی و دانشی سازمان های ایرانی
 • ایجاد بستری برای هم سویی و هم افزایی میان مراکز علمی – دانشگاهی و سازمان های اجرایی در حوزه سیستم های اطلاعاتی

 

محورهای کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی عبارتند از:

توسعه سیستم های اطلاعاتی

 • متدولوژی های توسعه سیستم های اطلاعاتی (IS Development Methodologies)
 • توسعه چابک سیستم های اطلاعاتی (Agile IS Development)
 • تعامل انسان و رایانه (Human-Computer Interaction)
 • تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی (IS Analysis & Design)
 • پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی (IS Implementation)
 • مدل سازی سیستم های اطلاعاتی (IS Documentation)
 • پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی (IS Support & Maintenance)
 • ارزیابی سیستم های اطلاعاتی (IS Evaluation)
 • برون سپاری سیستم های اطلاعاتی (IS Outsourcing)
 • مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی (IS Project Management)
 • رسانه های اجتماعی و سیستم های اطلاعاتی (Social Media & IS)
 • عامل های هوشمند و سیستم های اطلاعاتی (Intelligent Agents & IS)

 

سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها

 • مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی (IS Strategic Management)
 • حکمرانی سیستم های اطلاعاتی (IS Governance)
 • معماری سازمانی (Enterprise Architecture)
 • همراستایی سیستم های اطلاعاتی (IS Alignment)
 • پذیرش سیستم های اطلاعاتی (IS Acceptance)
 • مدیریت تغییر سیستم های اطلاعاتی (IS Change Management)
 • اثرات سازمانی سیستم های اطلاعاتی (IS Organizational Effects)
 • چالش های سازمانی سیستم های اطلاعاتی (IS Organizational Challenges)
 • سازمان 2.0 (Enterprise 2.0)

 

کاربردهای الکترونیکی

 • اقتصاد دیجیتالی (Digital Economy)
 • کسب و کار الکترونیکی (E-Business)
 • بازاریابی الکترونیکی (E-Marketing)
 • دولت الکترونیکی و حکمرانی نیک (E-Government)
 • بانکداری الکترونیکی (E-Banking)
 • گردشگری الکترونیکی (E-Tourism)
 • بیمه الکترونیکی (E-Insurance)
 • شهر هوشمند (Smart City)

 

انواع و گونه های سیستم های اطلاعاتی

 • سیستم های پشتیبانی تصمیم و خبره (DSS & Expert Systems)
 • سیستم های مدیریت دانش و هوشمندی کسب و کار (KMS & BI)
 • سیستم های اطلاعاتی اجرایی و داشبوردهای مدیریتی (EIS & Management Dashboard)
 • سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)
 • سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
 • سیستم های مدیریت زنجیره تامین (SCM)
 • سیستم های یادگیری الکترونیکی (E-Learning Systems)
 • سیستم های اطلاعاتی سیار و بی سیم (Mobile & Wireless IS)
 • سیستم های اطلاعاتی بخش عمومی (Public Sector IS)
 • سیستم های مدیریت فرایندهای کسب و کار (Business Process Management Systems)
 • سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی (Inter Organizational IS)
 • سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی (GIS)
 • سیستم های اطلاعاتی منطقه ای و بین المللی (International IS)

 

پژوهش و آموزش سیستم های اطلاعاتی

 • نظریه پردازی در حوزه سیستم های اطلاعاتی (IS Theory Building)
 • مباحث فلسفی در حوزه سیستم های اطلاعاتی (IS Philosophical Debates)
 • پارادایم های حاکم بر پژوهش های سیستم های اطلاعاتی (IS Paradigms)
 • آنتولوژی پژوهش های سیستم های اطلاعاتی (IS Research Ontology)
 • روش های پژوهش در سیستم های اطلاعاتی (Research Methods in IS)
 • فرصت ها و محدودیت ها در حوزه پژوهش های سیستم های اطلاعاتی (IS Research Opportunities & Constraints)
 • روند موضوعی مقالات و پایان نامه ها در حوزه سیستم های اطلاعاتی (Trends of IS Articles & Thesis)
 • حوزه های پر طرفدار پژوهشی سیستم های اطلاعاتی در سال های اخیر (Popular Area of IS Research)
 • دوره های دانشگاهی سیستم های اطلاعاتی (IS Academic Programs)
 • دوره های حرفه ای سیستم های اطلاعاتی (IS Professional Education Program)
 • روش های نوین آموزش سیستم های اطلاعاتی (Modern Methods of IS Education)
 • سیستم های اطلاعاتی در آموزش عالی (IS in Higher Education)
 • اخلاق سیستم های اطلاعاتی (IS Ethics)

 

این کنفرانس با حمایت دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه امام حسین، دانشگاه الزهرا، دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانو بانک دی برگزار می گردد. مهلت ثبت نام برای شرکت در این کنفرانس تا اول اسفند 1393 می باشد. علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت این کنفرانس به آدرس http://isconference.ir مراجعه نمایند.

درخواست دمو   درخواست دمو