محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

با توجه به ماهیت فعالیت شهرداری و سازمان های دولتی، به منظور رعایت اصل محافظه کاری در حسابداری، همزمان با تغییر در حسابداری بخش عمومی و لزوم اجرای دستورالعمل نظام جامع مالی شهرداری های کشور پس از گذشت بیش از چهار دهه از سال ۹۳ و به کارگیری فصل های بودجه، حسابداری، انبارداری، تنخواه گردان و حفظ و نگهداری اموال در این دستورالعمل، مبنای حسابداری شهرداری های کشور و سازمان ها، حسابداری تعهدی و تعهدی تعدیل شده تعیین شده است که در راستای این  تغییر و لزوم ارائه گزارشات ذیحسابی به خزانه داری، سیستم ذیحسابی با قابلیت ارائه گزارشاتی شامل ۱۴ فرم طراحی گردیده تا پاسخگوی نیاز این ارگان ها باشد. ارتباط این زیر سیستم با سیستم های بودجه، خزانه داری، انبار و اموال با وجود کدینگ تعهدی تعدیل شده، سبب ایجاد گزارشاتی جامع می گردد.

 • کدینگ حسابداری پویا و با تعداد سطوح نامحدود و نمایش درختواره سرفصل ها
 • دارای پنج سطح دسترسی شناور با قابلیت دسترسی در کلیه زیر سیستم ها
 • امکان تعیین سطوح کنترل و کنترل کننده های اسناد به صورت پویا و دلخواه کاربر
 • امکان ایجاد وابستگی عملیات (ویرایش، حذف، چاپ و ...) به سطوح کنترل
 • کنترل گردش و عملیات اسناد بر اساس خصوصیات پویای سطوح کنترلی و کنترل سلسله مراتب سازمانی
 • تعریف دامنه های اطلاعاتی جهت استفاده در شرح ردیف های سند برای سهولت و تسریع کاربر
 • امکان خصوصی سازی سطوح شناور، پرونده  و گروه پرونده و شرح ردیفی برای یک سرفصل حسابداری
 • قابلیت انتقال گردش از یک حساب یا سطح شناور به حساب یا سطح شناور دیگر جهت تغییر چیدمان سیستم مالی
 • امکان جابجایی سطوح شناور در درخت سطوح شناور جهت بازسازی ساختار درخت سطوح شناور
 • امکان تعریف ماهیت حساب به منظور کاهش اشتباهات کاربر
 • امکان تعریف خصوصیت های حسابداری دولتی در سرفصل و استفاده از آن ها در ثبت اسناد و گزارش گیری
 • امکان ارتباط و خصوصی سازی سرفصل ها حسابداری با هریک از سطوح شناور
 • امکان طبقه بندی پرونده های تعریف شده در سیستم جهت گزارش گرفتن از یک گروه پرونده مانند بستانکاران
 • امکان خصوصی سازی و ارتباط پرونده های تعریف شده با سرفصل های مختلف جهت جلوگیری از اشتباهات کاربری
 • معرفی شرح اسناد
 • معرفی امضا کنندگان سندها
 • بستن حساب های دائم و موقت
 • صدور اتوماتیک سند اختتامیه و افتتاحیه
 • کدهای مربوط به اعلام بدهی
 • مشاهده مانده حساب طرح به صورت درختی
 • امکان ثبت سند حسابداری با کنترل و کاربری آسان
 • امکان چاپ سند حسابداری با فرمت های متفاوت بر اساس استانداردهای حسابداری
 • قابلیت کنترل نمایش شماره سند و اسامی کنترل کننده ها در چاپ سند حسابداری
 • موتور جستجوی قدرتمند سند  با امکان جستجو و فیلتر بر اساس کلیه اقلام اطلاعاتی سند
 • قابلیت کپی برداری گروهی از ردیفهای سند جهت بازخوانی در هر برنامه کاربردی نظیر اکسل، ورد و غیره
 • اختیاری بودن نمایش ستونهای سطوح شناور، پرونده، مقدار، زمان و شماره در ثبت سند حسابداری
 • ثبت پیش نویس اسناد و امکان کنترل، تائید، گزارش گیری و انجام عملیات روی آنها و تبدیل به سند دائم
 • ثبت و مدیریت دقیق اسناد اختتامیه و افتتاحیه
 • قابلیت پیگیری عملیات اسناد و مشاهده تغییرات اسناد
 • سهولت درثبت مبالغ از طریق جداسازی ارقام در ثبت اسناد حسابداری
 • داشتن امکانات درج، ادغام، شبیه سازی، تغییر شماره و مرتب سازی اسناد جهت سهولت در صدور سند
 • دریافت انواع گزارشات مالی شامل خلاصه اسناد و دفاتر حسابداری جهت ارائه به مراکز مربوطه
 • امکان دریافت ترازهای مختلف شامل چهار، شش و هشت ستونی و تفکیکی درهریک از سطوح حسابداری
 • امکان دریافت ترازهای سطح شناور و پرونده به صورت مجزا و دریافت گردش به تفکیک سرفصل های حسابداری
 • مشاهده اطلاعات بر اساس کدینگ در گزارش
 • وجود فیلترهای متعدد با کارایی بالا برای طبقه بندی اطلاعات در گزارشات
 • مقایسه ماهیانه و سالیانه حسابها در گزارشات
 • امکان دریافت گزارش صورت خلاصه سود و زیان و مشخص شدن کارایی سیستم و مدیران هر قسمت
 • دریافت انواع صورتها از گردش حساب هر سرفصل در سطوح مختلف و گزارشات و نمودارهای متفاوت از آنها
 • تحلیل گردش های مالی اشخاص و شرکت ها با استفاده از گزارشات تفصیلی تحلیلی و آنالیز حساب ها
 • گزارشات کنترلی و جامع نظیر تراز ماتریسی حسابها و... جهت پیگیری دقیق گردش حسابها و اسناد
 • امکان گزارش گیری اسناد در سالهای مالی قبل و در سال مالی جاری موجود در سیستم
 • قابلیت دریافت گزارشات تجمیعی از اطلاعات شرکتها و دفاتر مختلف با همزمانی تجمیع و تفکیک دقیق اطلاعات
 • امکان گزارش گیری سنا و سناما
 • امکان دریافت گزارش تفضیلی و تحلیلی از تمام لایه های شناور و گردش آنها در هر یک از سرفصل های حسابدرای
 • امکان تهیه گزارش تفکیکی قراردادهای هر پیمانکار در سرفصل های مختلف
 • ارائه گزارشات ۱۴ گانه  قابل ارائه به خزانه داری با قابلیت خروجی اکسل شامل:
  • شناسنامه
  • اسناد حسابداری
  • کروه
  • کل
  • معین
  • کدینگ دستگاه ها
  • کدینگ برنامه ها
  • طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
  • پروژه ها
  • دریافت ها
  • حساب های بانکی
  • گردش حساب بانک
  • تراز گروه حساب ها
  • تراز کل
  • تراز معین
 • امکان تعیین محدوده شماره اسناد برای ورود اطلاعات وبه دلخواه کاربر
 • امکان فیلترینگ و مرتب سازی و همچنین جابجایی و تعیین اندازه کلیه ستون ها بر اساس نیاز
 • امکان فیلترینگ و مرتب سازی و همچنین جابجایی و تعیین اندازه کلیه ستونها بر اساس نیاز
 • امکان ذخیره سازی تنظیمات نمایش لیست ها
 • امکان تهیه خروجی با فرمت های Excel،  jpg و Pdf از لیست ها
 • ایجاد فضایی برای  طراحی گزارشات سیستم بر حسب سلیقه کاربر
 • امکان کارتابل گردانی مالی، جهت گردش اسناد در کارتابل کاربران به منظور کنترل و رسیدگی
 • امکان تعریف انواع میز کار
 • امکان تعیین تصویر زمینه هر یک از میز کارها
 • امکان افزودن گجت های ساعت، تقویم و یادداشت
 • امکان تعیین فونت سیستم به صورت کلی
 • قابلیت انتخاب پوسته های مختلف سیستم
 • قابلیت نمایش مختلف لیست زیرسیستم ها
 • قابلیت ثبت اطلاعات سال مالی و سازمان پیش فرض کاربر جاری
 • قابلیت تعیین زمان قفل کاربر جاری
 • قابلیت تغییر اطلاعات رمز کاربر جاری
 • قابلیت تغییر سال مالی و سازمان بدون خروج از سیستم
 • امکان تهیه گزارشات و داشبوردهای مدیریتی متناسب با نیاز مدیران و مسئولین مربوطه
نرم افزار ذیحسابی .وبنرم افزار ذیحسابی .وبنرم افزار ذیحسابی .وبنرم افزار ذیحسابی .وبنرم افزار ذیحسابی .وبنرم افزار ذیحسابی .وبنرم افزار ذیحسابی .وبنرم افزار ذیحسابی .وبنرم افزار ذیحسابی .وبنرم افزار ذیحسابی .وبنرم افزار ذیحسابی .وبنرم افزار ذیحسابی .وبنرم افزار ذیحسابی .وب
درخواست دمو   درخواست دمو