محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

همانطور که می دانید پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدن هایی بر می گردد که در این سرزمین پا گرفت و مدارک حسابداری متنوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و اجرای فعالیت های اقتصادی ابداع شدکه در پاسخ به نیازهای زمان ، سیر تحولی و تکاملی داشته است. نگهداری دفاتر حسابداری گرچه به شکل بسیار ساده از قرن ها پیش درتاریخ بشرمعمول بود است. بابلی ها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش می کردند. مصریان قدیم درآمد و هزینه موسسات دولتی و عملیات و معاملات بنگاه های بازرگانی را روی کاغذ پاپیروس ثبت مینمودند.

 

لیکن در دنیای امروزی مدیران جهت تصمیم گیری صحیح نیازمند وجود اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکا هستند. بر همین اساس حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی نقش بسیار مهمی در عرصه فعالیت های اقتصادی دارد. از اینرو شرکت حساب رایان جهت رفع نیاز مشتریان و تسهیل نمودن کارهای مالی سیستم حسابدار مالی را تولید نموده است.

 

نرم افزار حسابداری مالی به دلایل زیر ارائه شده است:

 • افزایش اطمینان در ثبت و نگهداری اطلاعات مالی سازمان
 • تسریع در عملیات ثبت اطلاعات مالی روزانه و بهینه سازی وقت و هزینه ها
 • امکان تهیه گزارشات دقیق و کارآمد در زمانی کوتاه
 • افزایش بازدهی سازمان با داشتن تکنولوژی های روز

 

 • تنظیم شروع و پایان دوره مالی
 • کدینگ حسابداری پویا و با تعداد سطوح نا محدود و نمایش درختواره سر فصل ها
 • قابلیت کپی یا انتقال سرفصل و یا یک سطح سرفصل ها به بخش دیگری از کدینگ
 • امکان انتقال گردش یک حساب به سایر حسابها
 • دارای دو سطح تفصیلی شناور شامل مرکز هزینه(درختی و با سطوح نامحدود) و پرونده اشخاص و شرکتها
 • قابلیت خصوص سازی سطوح شناوربر اساس سرفصل ها جهت محدودسازی امکان ثبت در سند
 • امکان قطعی کردن سرفصل ها جهت جلوگیری از تغییرات در سرفصل های کنترل شده
 • امکان توزیع سرفصل از یک دفتر/شرکت به سایر دفاتر یا شرکت ها
 • امکان جابجایی مراکز هزینه در درخت مراکز و یا انتقال گردش یک مرکز به مرکز دیگر
 • امکان تعیین تعداد سطوح کنترل و کنترل کننده های اسناد به صورت پویا و به دلخواه کاربر
 • تعریف شرح های استاندارد جهت استفاده در شرح سند و شرح ردیفهای سند برای سهولت و تسریع کاربر
 • اختیاری بودن نمایش ستونهای مرکز هزینه،‌پرونده، مقدار، زمان و شماره در ثبت سند حسابداری
 • تعیین روزهای تعطیل بر روی تقویم سیستم حسابداری .نت
 • با انتخاب گزینه "بررسی شماره در اسناد" امکان بررسی مقدار وارد شده، در ستون شماره در اسناد حسابداری فعال میشود . در این حالت شماره وارد شده به ازای یک سرفصل نمیتواند بیش از یکبار در اسناد مالی تمام سالها استفاده شده باشد.
 • کنترل مبلغ بودجه برای سرفصل های زیان / هزینه ای
 • عدم اجازه ثبت، ویرایش و حذف اسنادحسابداری پس از ثبت سند اختتامیه در اسناد موقت و دائم
 • انتقال سطوح کنترل از پیش نویس به دایم
 • اعمال کنترل جهت جلوگیری از چاپ سند حسابداری در صورت تراز نبودن
 • کنترل گردش و عملیات اسناد بر اساس خصوصیات پویای سطوح کنترلی و کنترل سلسله مراتب سازمانی
 • ثبت سند حسابداری با کنترل و کاربری آسان و امکان فیلترینگ و مرتب سازی کلیه ستونها بر اساس نیاز
 • قدرت جایگزینی عبارات درون متن در شرح سند و شرح ردیفهای سند
 • ثبت و کنترل اتوماتیک اسناد سیستم براساس انواع اسناد سیستمی و قابلیت ثبت و مدیریت سند مرکب
 • ثبت پیش نویس اسناد و امکان کنترل، تایید، گزارش گیری و انجام عملیات روی آنها و تبدیل به سند دائم
 • قابلیت صدور اعلامیه برای اشخاص و شرکت ها جهت پیگیری مالی و ارسال صورت وضعیت
 • ثبت و مدیریت دقیق اسناد اختتامیه و افتتاحیه و اعلامیه های بدهکار و بستانکار به صورت اتوماتیک
 • امکان استفاده از مقدار جهت کنترل حسابهای ارزی و تعدادی و استفاده از شماره و تاریخ مؤثر در کلیه اوراق مالی
 • چاپ اسناد در فرمتهای استاندارد(افقی، عمودی، روکش، درج پاورقی و...) با قابلیت کنترل چاپ شماره، شماره عطف و اسامی کنترل کننده ها
 • قابلیت کپی برداری گروهی از ردیفهای سند جهت بازخوانی در هر برنامه کاربردی نظیر اکسل، ورد و غیره
 • قابلیت تولید خودکار و کنترل شماره بایگانی جهت مرتب سازی تاریخی شماره بایگانی اسناد
 • قابلیت الصاق انواع ضمیمه به سند اعم از فایلهای تصویری و اسکن شده، اکسل و ...
 • امکان تعیین محدوده شماره اسناد و محدوده شماره عطف برای ورود اطلاعات و به دلخواه کاربر
 • سهولت در ثبت مبالغ از طریق جداسازی ارقام در ثبت اسناد حسابداری
 • امکان بالانس کردن تراز سند جهت تسریع در ثبت سند حسابداری
 • امکان ثبت سند افتتاحیه و سند اختتامیه
 • امکان استفاده ار تعاریف پیش فرض جهت شرح کلی سند
 • نمایش لحظه ای آخرین گردش بدهکار و بستانکار و مانده سرفصل در فرم سند حسابداری
 • قابلیت ردگیری اسناد پیش نویس تبدیل به دایم
 • امکان تعریف اطلاعات تکمیلی سند شامل تاریخ سند شعبه، نام شعبه و شماره سند شعبه و...
 • امکان کنترل حجم فایل های ضمیمه
 • خصوصی سازی سرفصل بر اساس زیر گروه پرونده
 • افزوده شدن امکان عدم مشاهده اسناد تنظیم شده سایر کاربران
 • امکان انتخاب تامین اعتبار گروهی هزینه ها در هنگام صدور سند
 • ارتباط اسناد با سیستم تراز
 • موتور جستجوی سند قدرتمند با امکان جستجو و فیلتر براساس کلیه اقلام اطلاعاتی سند
 • قابلیت فوق العاده log گیری و نگهداشت دقیق هر نوع تغییر در اطلاعاتی در اسناد با حفظ سابقه کاربر، تاریخ و ساعت
 • داشتن امکانات درج، ادغام، شبیه سازی، تغییر شماره و مرتب سازی اسناد جهت سهولت در صدور سند
 • امکان تعیین سالهای مالی متعدد و جابجایی سریع بین سالهای مالی
 • قابلیت کنترل مدیریتی اسناد از قبیل کنترل ماهیت حسابها، تراز اسناد، اسناد خالی و...
 • قابلیت فوق العاده صدور و ورود داده از یک بانک اطلاعاتی یا دفتر به بانک اطلاعاتی یا دفتر دیگر جهت ترکیب یا انتقال اطلاعات
 • ثبت کلیه وقایع کاربری و تعیین سطوح دسترسی عملیاتی و اطلاعاتی کاربران جهت حفظ امنیت اطلاعات
 • قابلیت فوق العاده تاریخچه سند جهت نمایش نسخ ویرایش شده اسناد حسابداری با نگهداشت کامل اطلاعات تغییر یافته و چاپ مقایسه ای تغییرات در قالب فرمت سند
 • دریافت کلیه اسناد مربوط به سایر سیستم ها و نمایش دسته بندی شده آنها براساس دسترسی کاربر
 • امکان ایجاد وابستگی عملیات (ویرایش، حذف، چاپ و...) به سطوح کنترل
 • قابلیت پیگیری عملیات اسناد و مشاهده تغییرات اسناد در آرشیو پیغام های عملیاتی
 • امکان تعریف ماهیت حساب به منظور کاهش اشتباهات کاربر
 • امکان تبدیل سند دائم به سند موقت در فرم سند حسابداری در صورتیکه اسناد موقت اشتباها در سند دائم ثبت شده باشند.
 • قابلیت قفل نمودن اسناد جهت جلوگیری از ویرایش یا حذف اسناد حسابداری
 • امکان کارتابل گردانی مالی جهت گردش اسناد حسابداری در کارتابل کاربران جهت کنترل و رسیدگی
 • قابلیت ثبت مستقیم رسید پرداخت خزانه داری از سند حسابداری
 • امکان ثبت درخواست پرداخت صدور چک یا نقد خزانه داری
 • امکان ثبت مستقیم سند حسابداری از اعتبا ر تامین شده
 • کنترل حذف اسناد توسط کاربر و نمایش پیغام مناسب در صورت عدم اجازه حذف سند
 • امکان برقراری ارتباط بین اسناد سال مناطق / کمپانی ها
 • امکان کنترل خصوصی سازی سرفصل برای (مرکز هزینه ) و (پرونده ) با استفاده کلید میانبر Insert
 • امکان تبدیل سند موقت به دائم
 • قابلیت ادغام و تکثیر اسناد
 • قابلیت کنترل اسناد در چهار سطح مختلف
 • امکان انتقال از گزارشی به گزارشی دیگر
 • نگهداری سابقه عملیات انجام شده در اسناد ثبت شده قبل از هر بار ویرایش
 • امکان گروه بندی نمایش اسناد و فرم های گزارشات براساس ستونهای دلخواه و ارسال نتایج فیلتر شده به چاپ
 • دریافت انواع گزارشات مالی شامل خلاصه اسناد و دفاتر حسابداری جهت ارائه به مراکز مربوطه
 • امکان دریافت ترازهای مختلف شامل چهار، شش، هشت و دوازده ستونی و تفکیکی در هر یک از سطوح حسابداری
 • امکان دریافت ترازهای مراکز و پرونده به صورت مجزا و دریافت گردش به تفکیک سرفصلهای حسابداری
 • دریافت انواع صورتها از گردش حساب هر سر فصل در سطوح مختلف و گزارشات و نمودارهای متفاوت از آنها
 • تحلیل گردش های مالی اشخاص و شرکت ها با استفاده از گزارشات تفصیلی تحلیلی، مقایسه ماهیانه و آنالیز حسابها
 • گزارشات کنترلی و جامع نظیر مرور حسابها، تراز ماتریسی حسابها، تراز در خط و... جهت پیگیری دقیق گردش حسابها و اسناد
 • قابلیت دریافت گزارشات تجمیعی از اطلاعات شرکتها/دفاتر مختلف با همزمانی تجمیع و تفکیک دقیق اطلاعات
 • مشاهده اطلاعات براساس کدینگ در گزارش تراز در خط
 • وجود فیلترهای متعدد با کارایی بالا برای طبقه بندی اطلاعات در گزارشات
 • مقایسه ماهیانه و سالیانه حسابها در گزارشات
 • امکان دریافت گزارش صورت خلاصه سودوزیان و مشخص شدن کارایی سیستم و مدیران هر قسمت
 • امکان گزارش گیری اسناد در سالهای مالی قبل و مقایسه با سال مالی جاری موجود در سیستم.
 • امکان گزارشگیری ازاسناد موقت و دایم به صورت همزمان
 • امکان مشاهده ساختار طراحی شده برای سرفصل های حسابداری در دو حالت با در نظر گرفتن زیر گروه و بدون در نظر گرفتن زیر گروه
 • امکان گزارشگیری به تفکیک مرکز هزینه در گزارش تراز آزمایشی-4 ستونی جهت مشاهده گردش سرفصل ها را با اطلاع از گردش مراکز
 • چاپ جدید در گزارش ریز عملیات حساب با ستون مغایرت
 • ایجاد چاپ جدید در سند حسابداری با نام : روکش سند (نمایش ستون مرکز هزینه و پرونده )
 • قابلیت ارسال اطلاعات اسناد و گزارشات به Excel
 • امکان تهیه گزارش اقلام باز
 • امکان تهیه گزارش دفتر روزنامه (در صورت نیاز به تفکیک حساب، روز، ماه)
 • امکان تهیه گزارش گردش ریز حسابها
 • قابلیت انتقال گردش یک حساب به حساب دیگر به صورت کلی
نرم افزار حسابداری مالینرم افزار حسابداری مالینرم افزار حسابداری مالینرم افزار حسابداری مالینرم افزار حسابداری مالینرم افزار حسابداری مالی
درخواست دمو   درخواست دمو