محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

لیزینگ برای متقاضیان موجب افزایش قدرت خرید، کاهش فشار نقدینگی و برخورداری از امکان آینده درحال، وبرای عرضه کنندگان موجب بازارسازی و تسریع درگردش فروش کالا از طریق بسترسازی بازار تقاضا می گردد.
 

سیستم لیزینگ خودروی شرکت حساب رایان می تواند با مکانیزه کردن کلیه عملیات مربوط به فروش کالا و مشخصاً خودرو، کلیه فرایندهای لیزینگی را اعم از ثبت اطلاعات خودرو، قراردادها، تعیین اقساط،‌ تسویه حساب و انجام محاسبات مربوطه و ثبت کلیه مراحل درخواست، به انجام برساند.
 

لذا سیستم نرم افزاری لیزینگ محاسبان.نت با داشتن قابلیت های فوق الذکر به شرکت های لیزینگی این امکان را می دهد تا با صرف کمترین زمان و بدون دغدغه های نرم افزاری روش های لیزینگ را تجریه کرده و مسبب افزایش تقاضا، تولید اشتغال، تعادل قیمت ها و رونق اقتصاد ملی شوند.
 

 • قابلیت تعریف کد حساب موجودی و بهای تمام شده به ازای هر نوع خودرو
 • امکان صدور سند خرید خودرو و سند اجاره خودرو
 • امکان تعریف مشخصات متقاضی، خودرو، ضامن و سایر مشخصات در یک فرم
 • قابلیت ارتباط زیر سیستم خزانه داری بابت لینک چک ها و سفته های دریافتی
 • امکان چاپ قرارداد با فرمت استاندارد
 • امکان گزارش گیری اسناد دریافتی
 • قابلیت محاسبه اقساط به صورت جداگانه (خارج از فرم قرارداد)
 • امکان مشخص نمودن وضعیت متقاضی ( در جریان، پایان یافته و...)
 • امکان تعریف نمودن نرخ سود و نرخ بهره
 • قابلیت محاسبه اتوماتیک اقساط با توجه به مدت قرارداد، تعداد اقساط، فاصله اقساط
 • محاسبه اتوماتیک مبلغ چک تضمینی، سفته تضمینی،‌ سود تسهیلات و در نهایت مبلغ اصل و فرع
 • امکان ثبت پیش دریافت به ازای هر قرارداد
 • قابلیت گزارشگیری از قراردادها و قراردادهای تسویه شده و تسویه نشده
نرم افزار لیزینگنرم افزار لیزینگنرم افزار لیزینگنرم افزار لیزینگنرم افزار لیزینگنرم افزار لیزینگنرم افزار لیزینگنرم افزار لیزینگنرم افزار لیزینگ
درخواست دمو   درخواست دمو