محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

تولید ماهیتاً تعریفات و الزامات گسترده ای دارد و بسته به صنف و تولید سفارشی یا تولید انبوه نیاز های متفاوتی خواهد داشت. از طرف دیگر گستردگی کار، دید و سطح انتظاری که مدیریت یک مجموعه تولیدی انتظار دارد؛ این تفاوت ها محسوس تر می شود. واژه Production در لغت به معنای استخراج، فراورده، محصول، کار، عمل، نتیجه، ارائه و تولید آمده است تولید یا فرآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. فعالیت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالا های مورد نیاز صورت می‌گیرد.

تولید، پروسه ای از فعالیت‌ های انسانی است که عوامل تولید توسط آنها با یکدیگر ترکیب شده و کالا ها و خدمات مورد نیاز افراد را فراهم می کند. تولید کردن یعنی ایجاد فواید اقتصادی جدید. مفهوم تولید، علاوه‌ بر جریان تغییر کالا ها، شامل کلیه خدماتی است که در بهبود فایده کالا مؤثر بوده و به‌هنگام نیاز در دسترس افراد قرار می گیرند. تولیدکنندگان اقتصادی برای کسب سود بیشتر عوامل تولیدی را به‌گونه‌ ای مناسب با یکدیگر ترکیب می کنند. همچنین روند فعالیت‌ های تولیدی آنها چنان است که کمترین هزینه های تولیدی را برای یک سطح تولید مشخصی به‌دنبال دارد. به این ترتیب، علاوه‌بر تولید و مباحث مربوط به آن، هزینه های تولید نیز نقش مهمی در فعالیت‌ های اقتصادی ایفا می کنند.

نکته مهم در پیاده سازی نرم افزار تولید، ارتباطات گسترده و حیاتی تولید با سایر زیر سیستم ها خصوصا انبار است. مسلم است که سیستم تولید قیمت های ارسال شده از انبار و تعدیلات و تغییرات و قیمت گذاری های انبار را در بحث مصرف مواد جذب می کند و قبل از تولید لازم است سیستم های دیگر خصوصا انبار و حسابداری انبار عملیاتی شده باشند.

نرم افزار تولید و بهای تمام شده محاسبان.نت نیز به عنوان مهمترین قسمت مدیریت هزینه های چرخه تولید، با محسباتی دقیق در خصوص بهای تمام شده کالا و خدمات، کمکی شایان به مدیران بابت تصمیم گیری صحیح می نماید.
 

 • قابلیت تعبیه فرمول ها ساخت استاندارد بر حسب ساختار تولید کالا
 • امکان تکثیر فرمول ساخت جهت تسریع در ثبت اطلاعات
 • امکان گروهبندی فرمول ساخت ها بر حسب سلیقه کاربر
 • قابلیت ابطال فرمول و جایگزینی فرمول ساخت جدید
 • قابلیت تنظیم شابلون سند در هر فرمول ساخت به صورت مجزا
 • امکان جستجوی فرمول ساخت بر حساب کد، نام، انبار، کالا و شاخص
 • صدور کارت تولید ها به ازای هر مرکز تولید به صورت مجزا
 • صدور همزمان رسید و حواله
 • صدور سند حسابداری از هرکارت تولید به صورت مجزا
 • صدور کارت تولید مرحله ای به ازای هر مرکز تولید به صورت مجزا
 • ارتباط دائمی و کنترل لحظه ای با سیستم انبار جهت کنترل مواد اولیه و محصولات موجود.
 • امکان صدور رسید و حواله از کارت تولید و امکان مشاهده آن ها
 • قابلیت قیمت گذاری مبلغ کالا های مواد اولیه و محصول بر اساس 2 روش ( روش های قیمت گذاری و ارزش نسبی محصولات) در انبار از کارت تولید
 • مدیریت اضافه / کسر مصرف
 • پیش بینی سفارشات قابل انجام در یک بازه زمانی بر اساس توان ایستگاه های تولید و خطوط کاری و برنامه تجهیزات و پرسنل
 • امکان نمایش متن پاورقی و عناوین و اسامی امضا کنندگان سند، در چاپ فرمول ساخت محصول، کارت تولید محصول، کارت تولید محصول مرحله ای
 • مدیریت اسکن اصل قرارداد و الصاق کلیه ضمائم و پیوست های قرارداد ها به صورت فایلی و تصویر
 • امکان محاسبه قیمت تمام شده در تولید محصول
 • قابلیت ثبت مقدار دوم کالا.
 • امکان اضافه و کم کردن ردیف و مبلغ در قسمت سربار های کارت تولید
 • امکان محاسبه قیمت تمام شده با توجه به ابعاد سنگ ،در صنعت سنگ
 • امکان تعریف قیمت تمام شده و فرمول قیمت تمام شده و محاسبه آنها
 • امکان تعویض شماره کارت تولید
 • امکان صدور سند تولید به صورت گروهی
 • قابلیت پیش بینی سفارشات بر اساس الگوی سفارشات فصلی، ماهانه و یا سالانه قبلی و یا بر اساس الگوی باز
 • ارئه گزارش های مختلف اعم از: اسناد مرتبط، انحراف تولید از استاندارد، دفتر تولید، گزارش تولید محصول، گردش تولید، آمار مصرف مواد اولیه، گزارش هزینه جذب شده،........
 • قابلیت تعیین چندین مرکز تولید و اعمال دسترسی مجزا به هر یک از کاربران
 • کنترل موجودی منفی کالا هنگام صدور حواله
 • امکان صدور سند دوبل سیستم تولید وانبار در کارت تولید
نرم افزار تولید و بهای تمام شدهنرم افزار تولید و بهای تمام شدهنرم افزار تولید و بهای تمام شدهنرم افزار تولید و بهای تمام شدهنرم افزار تولید و بهای تمام شدهنرم افزار تولید و بهای تمام شدهنرم افزار تولید و بهای تمام شدهنرم افزار تولید و بهای تمام شده
درخواست دمو   درخواست دمو