محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

نرم افزار مغایرت گیری حساب رایان، سیستمی کارآمد جهت شناسایی و رفع مغایرت بین حساب های بانکی با صورت حساب ارسالی بانک، طراحی و تولید گردیده است. این نرم افزار پاسخگوی نیاز مدیران و کارشناسان مالی سازمان های خصوصی، دولتی و شهرداری ها میباشد.

درخواست دمو   درخواست دمو