محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

همانطور که می دانید امنیت و نگهداری اطلاعات هر سازمان یکی از مهمترین مسائل درون سازمانی می باشد؛ در واقع  اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرمجاز نباید بتوانند اطلاعات را در اختیار گیرند. لذا با توجه به یکپارچه بودن سیستم های مالی حساب رایان، نرم افزار مدیریت سیستم جهت حفظ امنیت اطلاعات طراحی شده است.
 

با استفاده از این سیستم می‌توان با تعریف کاربران جدید و گروهبندی آنها سطوح دسترسی مختلفی را به کاربران اختصاص داد همچنین با توجه به قابلیت نگهداری عملیات هر کاربر در کلیه سیستم ها، مدیر سیستم امکان گزارشگیری از عملیات مختلف کاربران را نیز دارد. شایان ذکر است در این سیستم امکان تعریف اطلاعات پایه کلیه سیستم ها و پرونده ها را نیز وجود دارد. 
 

  • امکان تعریف گروه‌های کاربری مختلف جهت اعمال دسترسی در سطوح مختلف
  • امکان نمایش کاربران فعال در کلیه زیر سیستم
  • قابلیت مشاهده عملیات کاربران در کلیه سیستم‌ها در فرم رخدادهای سیستمی
  • امکلن تعریف کاربران فعال کاربر جهت نمایش رخدادهای سیستمی
  • امکان تعریف اطلاعات پایه کلیه سیستم ها از مدیریت سیستم
  • امکان تعریف چند سازمان مجزا جهت دسته بندی اطلاعات سازمان های مختلف
  • امکان تعریف پرونده های مختلف جهت استفاده در سایر زیر سیستم ها
  • قابلیت انتقال گردش پرونده های کلیه زیر سیستم ها
  • قابلیت تهیه فایل ارزش افزوده برای سیستم های خرید فروش و کنترل قرارداد
  • قابلیت تعریف سازمان مرکز جهت ثبت یکپارچه اطلاعات در سایر سازمان ها
نرم افزار مدیریت سیستمنرم افزار مدیریت سیستمنرم افزار مدیریت سیستمنرم افزار مدیریت سیستمنرم افزار مدیریت سیستمنرم افزار مدیریت سیستمنرم افزار مدیریت سیستمنرم افزار مدیریت سیستم
درخواست دمو   درخواست دمو