محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

نیاز به مدیریت وجوه نقد، تضامین، سپرده ها و کلیه واریز ها و برداشت های صورت گرفته در یک مجموعه، سبب شد تا با بررسی کنترل های لازم، به طراحی نرم افزار دریافت و پرداخت بپردازیم. امکان تعریف بانک ها و مشخصات حساب به صورت نامحدود، وجود ارتباط با سیستم های حسابداری، اعتبارات و قراردادها، این نرم افزار را به یک نرم افزار جامع تبدیل کرده است.

 • امکان تعریف حساب بانکی و دسته چک های وابسته به حساب ها
 • امکان تعریف تنخواه پرداخت و تنخواه رد سپرده
 • امکان ثبت دریافت های صورت گرفته در دو قالب چک دریافتی و فیش واریز
 • امکان ثبت پرداخت در قالب صدور چک پرداخت
 • امکان ثبت برداشت های مراجع ذیصلاح (کارمزد بانکی و...) در قالب فیش برداشت
 • مدیریت سپرده ها شامل: ثبت دریافت سپرده از سپرده گذار، ثبت درخواست اعلامیه بستانکاری و امکان تهیه فایل اکسل مربوطه، جهت ارائه به مراجع ذیربط، ثبت اعلامیه بستانکاری ، ثبت درخواست وجه جهت استرداد/ضبط سپرده (از محل تنخواه گردان سپرده و دریافت وجه)، و امکان تهیه چاپ بر اساس فرم درخواست وجه مصوب دولت، ثبت دریافت وجه جهت استرداد و ضبط سپرده، ثبت مجوز استرداد و ضبط سپرده (از محل تنخواه گردان سپرده و دریافت وجه)، ثبت پرداخت وجه جهت استرداد و ضبط سپرده، مشاهده لیست سپرده های ثبت شده در سیستم همراه با اطلاعات تجمیعی عملیات های انجام شده به ازای هر سپرده
 • مدیریت تنخواه رد سپرده عامل 
 • امکان ثبت دریافت انواع تضامین (ضمانت نامه بانکی، سفته و....) با موضوعات مختلف (پیش پرداخت، انجام تعهدات و ...) و مرتبط با قرارداد ثبت شده در سیستم کنترل قرارداد، یا سایر اسناد مرجع (مناقصه، مزایده و...)
 • امکان ثبت عملیات های مختلف به ازای هر تضمین شامل: تمدید تاریخ اعتبار تضامین تمدیدپذیر، تقلیل مبلغ تضامین تقلیل پذیر، استرداد و ضبط تضامین، امکان مشاهده تاریخچه عملیات های ثبت شده به ازای هر تضمین
 • امکان صدور اسناد حسابداری مربوط به هر عملیات مالی موجود در سیستم (مطابق نظام حسابداری دولتی)
 • عملیات تنخواه پرداخت شامل:
  • ثبت عملکردهای تنخواه پرداخت (بر اساس تامین اعتبار های قطعی شده از سیستم اعتبارات) با امکان درج لیست خلاصه اسناد مثبته
  • عملیات شارژ و تسویه ی تنخواه پرداخت (از طریق فرمهای دریافت و پرداخت)
 • عملیات مغایرت بانکی شامل:
  • ثبت دوره های مغایرت گیری در تاریخ های مجزا و برای حساب های بانکی مختلف با فرمت مشخص
  • امکان درج فایل اکسل صورتحساب بانکی، جهت انجام عملیات مغایرت گیری
  • امکان انجام عملیات انطباق دستی بر اساس اطلاعات فرم های دریافت/ پرداخت، و ردیف های فایل اکسل درج شده
  • امکان انجام عملیات انطباق خودکار توسط سیستم
  • امکان ویرایش انطباق های ثبت شده
  • امکان حذف انطباق های ثبت شده
  • امکان بی اثر کردن ردیف های اکسل بانکی درج شده
  • چاپ مغایرت بانکی در دو قالب چاپی متفاوت (کلی و جزئی)
 • دریافت و پرداخت شامل: دفتر دریافت و پرداخت، صورت دریافت و پرداخت موضوعی، صورت دریافت و پرداخت روزانه، گردش حساب های بانکی (دفتر بانک)، خلاصه گردش حساب های بانکی، لیست چک های پرداختی، گزارش توزیع
 • گزارشات سپرده هاشامل: گزارش جزئیات سپرده ها، گزارش تنخواه ردسپرده
 • گزارشات تنخواه گردان ها شامل: گزارش تنخواه رد وجوه سپرده عامل، گزارش تنخواه پرداخت، گزارش خلاصه وضعیت تنخواه ها
 • گزارشات تضامین شامل: گزارش خلاصه موجودی انواع تضامین، گزارش موجودی انواع تضامین، گزارش سررسید تضامین
 • امکان فیلترینگ و مرتب سازی و همچنین جابجایی و تعیین اندازه کلیه ستونها بر اساس نیاز
 • امکان ذخیره سازی تنظیمات نمایش لیست ها
 • امکان تهیه خروجی با فرمت های Excel،  jpg و Pdf از لیست ها
 • ایجاد فضایی برای  طراحی گزارشات سیستم بر حسب سلیقه کاربر
 • امکان کارتابل گردانی مالی، جهت گردش اسناد در کارتابل کاربران به منظور کنترل و رسیدگی
 • امکان تعریف انواع میز کار
 • امکان تعیین تصویر زمینه هر یک از میز کارها
 • امکان افزودن گجت های ساعت، تقویم و یادداشت
 • امکان تعیین فونت سیستم به صورت کلی
 • قابلیت انتخاب پوسته های مختلف سیستم
 • قابلیت نمایش مختلف لیست زیرسیستم ها
 • قابلیت ثبت اطلاعات سال مالی و سازمان پیش فرض کاربر جاری
 • قابلیت تعیین زمان قفل کاربر جاری
 • قابلیت تغییر اطلاعات رمز کاربر جاری
 • قابلیت تغییر سال مالی و سازمان بدون خروج از سیستم
 • امکان تهیه گزارشات و داشبوردهای مدیریتی متناسب با نیاز مدیران و مسئولین مربوطه
نرم افزار دریافت و پرداخت .وبنرم افزار دریافت و پرداخت .وبنرم افزار دریافت و پرداخت .وبنرم افزار دریافت و پرداخت .وبنرم افزار دریافت و پرداخت .وبنرم افزار دریافت و پرداخت .وبنرم افزار دریافت و پرداخت .وبنرم افزار دریافت و پرداخت .وبنرم افزار دریافت و پرداخت .وب
درخواست دمو   درخواست دمو