محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

اصول نوین انبارداری و اهمیت این موضوع در امور کارپردازی و تدارکات تضمین کننده مزایایی برای هر سازمان یا تولید کننده می‌باشد. دسترسی به موقع به اطلاعات هر کالا، تولید انبوه کالا و متعاقب آن گردش آن ها در انبارهای متفاوت، نیازمند مدیریت صحیح موجودی کالا و اعمال کنترل هایی برای سفارش گذاری را ایجاد کرده است. ثبت عملیات ورود و خروج هر کالا و بررسی مغایرت های ناشی از انبارگردانی های دوره ای اهمیت استفاده از نرم افزارهای انبارداری را دوچندان می کند.

به کارگیری روش های قیمت گذاری متنوع و در نهایت امکان ثبت اسناد حسابداری مربوطه، اطلاعات مالی کاملی در اختیار مدیران شرکت قرار خواهد گرفت. این سیستم با جمع آوری و تجمیع گردش کالاها در سازمان، امکان استفاده از گزارش های کامل و دقیق و همچنین یکپارچگی منسجم اطلاعاتی آن با سایر سیستم های سازمان مانند خرید، فروش، اموال و....، راهکاری قدرتمند را در اختیار سازمان ها قرار می دهد تا در برنامه ریزی و تصمیم گیری خرید مواد و تولید و فروش محصولات، استفاده بهینه از منابع شرکت را تجربه کنند.

 • امکان تعریف و به روزرسانی موارد پایه ای سیستم
  • واحد اندازه گیری، خصوصیات افزوده، عملکرد، اضافات و کسورات، خصوصی سازی گروه/پرونده
 • امکان تعریف گروه انبار
 • امکان ثبت انبار
  • تخصیص انبار به گروه انبار مربوطه
  • تخصیص کالا به انبار
  • ثبت تنظیمات مرتبط به هر انبار
 • امکان تعریف گروه کالا
  • تکثیر زیرگروه، تغییر گروه والد
 • امکان ثبت کالا و نسبت دادن خصایص (شاخصی، غیر شاخصی)
  • تکثیر کالا
  • تغییر گروه کالا
  • غیرفعال کردن کالا
  • جستجوی کالا
  • تخصیص انبار به کالا
  • امکان ثبت کنترل موجودی برای کالا در هر انبار
  • امکان انتخاب عملگرهای مجزا برای واحدهای دوم وسوم کالا نسبت به واحد اول
  • امکان ثبت بارکد در سطح شاخص
 • امکان تعریف سطوح تائید حسابداری برای هر انبار و تعیین کاربران مجاز برای هر سطح
 • امکان تعریف دسته کالا
 • امکان تعیین انبار پیش فرض، ثبت دسترسی کاربر به انبار، تعیین نمودن انبار مقدار و ریالی
 • امکان ثبت موجودی اول دوره (استقراری و عادی) برای هر انبار
  • قطعی/غیرقطعی کردن موجودی اول دوره، انتقال مانده موجودی از دوره قبل به دوره جاری
 • امکان ثبت اسناد وارده به انبار
  • رسید موقت
  • رسید دائم
  • رسید اصلاحی (با مقدار منفی و مثبت)
  • رسید تعدیل (با مبلغ منفی و مثبت) و ثبت تاثیر تعدیل
  • رسید مصرف مستقیم موقت
  • رسید مصرف مستقیم دائم
 • امکان ثبت اسناد صادره از انبار
  • حواله
  • حواله اصلاحی (با مقدار منفی و مثبت)
  • حواله تعدیل (با مبلغ منفی و مثبت)
  • حواله انتقال بین انباری
 • امکان ابطال/خروج از ابطال اسناد وارده و صادره
 • امکان کنترل/ لغو کنترل  اسناد وارده و صادره و موجودی اول دوره
 • چاپ اسناد وارده و صادره در دو قالب چاپی متفاوت (مقداری و ریالی)
 • چاپ مجوز خروج کالا بر اساس حواله ی ثبت شده در هر انبار
 • امکان تبدیل اسناد موقت به دائم
 • محاسبه مقادیر دوم و سوم کالا بر اساس مقدار اول (عادی و ترکیبی)
 • ثبت مشخصه حمل و اطلاعات تکمیلی
 • امکان ثبت عوارض و مالیات
 • عملیات کنترل موجودی به ازای کالا، بر اساس اسناد ثبت شده در هر انبار
 • امکان صدور اسناد حسابداری مربوط به هر عملیات مالی موجود در سیستم (مطابق نظام حسابداری دولتی)
  • به تفکیک سرفصل انبار، به تفکیک ردیف های کالا در اسناد انبار
  • صدور گروهی سند حسابداری
 • عملیات ریالی کردن اسناد انبار شامل
 • امکان ریالی نمودن اسناد صادره بر اساس انواع روش های ریالی شامل
  • FIFO ، LIFO، میانگین کل، میانگین موزون، شناسایی ویژه
  • محاسبه بهای ریالی کالاهای موجود در انبار در طی دوره تا پایان سال مالی
  • مشاهده لیست اسناد ریالی شده و ریالی نشده
  • مشاهده جزئیات تاریخچه ریالی کردن 
  • چاپ حواله های ریالی شده و ریالی نشده
 • عملیات انبارگردانی به ازای هر انبار، شامل
  • امکان تعریف دوره های مختلف انبارگردانی
  • امکان صورت برداری از کالاهای موجود در هر انبار
  • امکان تعیین نمودن دفعات شمارش کالا در هر انبار
  • امکان تعیین نمودن درصد مغایرت، جهت شمارش کالاهای مغایرت دار توسط انباردار
  • تهیه تگ انبارگردانی به ازای هر کالا و چاپ مربوطه (برگ شمارش خام، برگ شمارش، لیست شمارش)
  • امکان شمارش های اول، دوم و نهایی کالا و چاپ شمارشی آن ها
  • ورود اطلاعات کالاهای شمارش شده به سیستم و ثبت موجودی پس از هر شمارش
  • امکان درج نمودن اتوماتیک کالاهای دارای گردش
  • امکان درج نمودن اتوماتیک کالاهای عضو انبار
  • تهیه لیست مغایرت انبارگردانی و چاپ مغایرت ها
  • تولید سند اصلاحی در انبار جهت بروزرسانی موجودی کالا
  • انبار گردانی به صورت  RFID
 • روزرسانی قیمت واحد کالا
 • کنترل/ لغو کنترل گروهی اسناد
 • قفل اسناد انبار
 • انتقال گردش کالا
 • گزارش گردش انبار
 • گزارش کاردکس کالا
 • گزارش دفتر انبار
 • گزارش تراز ماتریسی
 • گزارش آلارم موجودی
 • گزارش لیست کالا
 • گزارش آلارم کنترل موجودی
 • گزارش عملکرد انبار
 • گزارش گردش تفصیلی انبار
 • گزارش مرور انبارها
 • گزارش اسناد مرتبط
 • گزارش لیست دسته کالا
 • گزارش مراکز هزینه انبار
 • گزارش سند حسابداری

   

 • امکان فیلترینگ و مرتب سازی و همچنین جابجایی و تعیین اندازه کلیه ستونها بر اساس نیاز
 • امکان ذخیره سازی تنظیمات نمایش لیست ها
 • امکان تهیه خروجی با فرمت های Excel،  jpg و Pdf از لیست ها
 • ایجاد فضایی برای  طراحی گزارشات سیستم بر حسب سلیقه کاربر
 • امکان کارتابل گردانی مالی، جهت گردش اسناد در کارتابل کاربران به منظور کنترل و رسیدگی
 • امکان تعریف انواع میز کار
 • امکان تعیین تصویر زمینه هر یک از میز کارها
 • امکان افزودن گجت های ساعت، تقویم و یادداشت
 • امکان تعیین فونت سیستم به صورت کلی
 • قابلیت انتخاب پوسته های مختلف سیستم
 • قابلیت نمایش مختلف لیست زیرسیستم ها
 • قابلیت ثبت اطلاعات سال مالی و سازمان پیش فرض کاربر جاری
 • قابلیت تعیین زمان قفل کاربر جاری
 • قابلیت تغییر اطلاعات رمز کاربر جاری
 • قابلیت تغییر سال مالی و سازمان بدون خروج از سیستم
 • امکان تهیه گزارشات و داشبوردهای مدیریتی متناسب با نیاز مدیران و مسئولین مربوطه
نرم افزار انبار .وبنرم افزار انبار .وبنرم افزار انبار .وبنرم افزار انبار .وبنرم افزار انبار .وبنرم افزار انبار .وبنرم افزار انبار .وبنرم افزار انبار .وبنرم افزار انبار .وب
درخواست دمو   درخواست دمو