محصولات حساب رایان

نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد ERP

اموال در لغت به خواسته، املاک و اسباب، کالا و ثروت و هر چیزی که در تملک کسی است گفته می شود. هر سازمان دارای اموال و دارایی های مختلفی است که مدیریت اطلاعات کامل دارایی ها و آگاهی از آخرین وضعیت دارایی متناسب با ارزش دارایی ها مهم خواهد بود . از سوی دیگر ارائه گزارش اموال هر سازمان بصورت سالانه به سازمان اموال دولتی کشور امری الزامی می باشد. شرکت حساب رایان جهت سهولت کار و نگهداری و مدیریت اطلاعات اموال سازمانها و تسریع بخشیدن در تهیه گزارشات، نرم افزار اموال را طراحی نموده است.

 

 
 • امکان تعریف گروه بندی و دسته بندیهی اموال ( و مرتبط با کدینگ انبار ) و تعیین روش و نرخ محاسبه استهلاک
 • ثبت اطلاعات شناسنامه ای اموال به تفکیک گروه های استاندارد اموال
 • کنترل روند گردش اموال در طول تاریخ شامل چرخه خرید، بهره برداری، تحویل، تعمیرات، حوادث و ...
 • ثبت و تعیین محل استقرار، مرکز هزینه، فرد تحویل گیرنده و سایر خصوصیات تحویل کالا
 • امکان ثبت تعدیل، تجدید نظر و تجدید ارزیابی اموال و کنترل همزمان روند
 • ثبت و مدیریت اطلاعات فروش و اهدای اموال، خروج موقت و خروج دائم
 • ثبت و مدیریت اطلاعات تعمیرات و حوادث کالا و آرشیو نمودن ریزتغییرات در کاهش یا افزایش بهای کالا
 • نمایش درختواره استقرار کالا در محلهای فیزیکی سازمان به صورت لحظه ای و با اطلاعات کامل
 • پیش بینی بیمه اموال، بازرسی اموال، نقل و انتقالات اموال، تغییر وضعیت اموال و ...
 • صدور اتوماتیک سند حسابداری (تفکیکی یا ترکیبی) متناسب با دسته بندی های موردنظر
 • قابلیت شبیه سازی اطلاعات جهت جلوگیری از کارهای تکراری، چاپ پلاک اموال و ...
 • دریافت گزارشات دارائیهای ثابت در سطوح ریز، صورت خلاصه استهلاک، دارائیهای نزد کارکنان، اموال یک ریالی و ...
 • امکان ارائه گزارش خلاصه پرونده اموال شامل کلیات ویژگی های اموال، وقایع رخ داده بر اموال و نمودار چرخه عمر اموال
 • امکان تعیین اموال اسقاطی و فروش جمعی ین اموال و تهیه گزارشات لازم
 • ثبت کلیه وقیع کاربری و تعیین سطوح دسترسی عملیاتی و اطلاعاتی کاربران جهت حفظ امنیت اطلاعات
 • دریافت کارت اموال در فرمت استاندارد بری هر کالا با توجه به خصوصیات ذکر شده