راهکار ویژه دولتی (حسابداری تعهدی)

شرکت حساب رایان پارس یکی از موفق ترین شرکت های تخصصی انفورماتیک کشور با پشتوانه بیش از ۱۵ سال فعالیت در زمینه طراحی و تولید نرم افزارهای اداری ، مالی و درآمد در طول سالهای فعالیت مستمر خود با همکاری مهندسین خبره انفورماتیک و کارشناسان مجرب امور مالی و مطالعه و شناخت بازار و بهره گیری از فناوری های نوین دنیا، نرم افزارهای کاربردی و یکپارچه را تولید و به بازار عرضه نموده است.
امروزه بازار کار نرم افزار حسابداری بسیار گسترده شده است و با توجه به تغییر اساسی نظام مالی بخش عمومی کشور در سال ۱۳۹۴ از نظام مالی نقدی، به نظام تعهدی و لزوم اجرای آن، دستگاه‌های دولتی را ملزم به استفاده از نرم‌افزارهایی هستند که پاسخگوی نیازهای حوزه مالی تعهدی باشد.
حسابداری تعهدی و مدیریت مالی از بخش های مهم و اساسی در سیستم حسابداری هر سازمان محسوب می شود. حسابداری انواع مختلفی دارد و آموزش و استفاده از برنامه حسابداری در سازمان ها امری ضروری است.
ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻳﻜﺴﻮ و ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ، ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩه ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪﻱ (ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ) ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩه است. ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻒ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی اﺳﺖ . ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪﺗﺮی را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
مزایای مبنای تعهدی:
 • دستیابی سریع به اطلاعات جامع، کامل و دقیق از وضع موجود سازمان
 • امکان تشخیص لزوم خرج کرد، براساس اطلاعات صحیح از منابع و نیازها
 • مشخص شدن میزان درآمدهای وصول نشده هر دوره مالی و امکان برنامه‌ریزی برای وصول آنها
 • دسترسی به اطلاعات دقیقتر و کاملتر از درآمدها و هزینه‌های هر دوره (اعم از نقدی و غیر نقدی)
 • امکان ایجاد ارتباط بین هزینه‌ها و عملکرد آنها و در نتیجه ایجاد زمینه برای ورود به بحث بودجه عملیاتی
 • امکان تعیین نقطه سر به سر درآمد و هزینه در هر دوره، با مقایسه درآمدها و هزینه‌های هر دوره و نتایج حاصل از تهاتر آنها
 • امکان محاسبه و ثبت استهلاکات به عنوان هزینه‌های دوره
 • دسترسی به اطلاعات لازم جهت برنامه‌ریزی و اعمال کنترل‌های مدیریتی
 • امکان تعیین قیمت تمام شده هر پروژه با استفاده از اطلاعات سیستم حسابداری
 • امکان سنجش دقیقتر تناسب واحدهای پشتیبانی با واحدهای عملیاتی و تعیین تناسب لازم بین آنها و همچنین ارزیابی سنواتی آنها
 • امکان سنجش مسئولیت‌پذیری مسئولین و مدیران سازمان‌ها و ارزیابی عملکرد ایشان در پایان هر دوره و در سطوح مختلف سازمانی
 • اطلاع از میزان و ارزش موجودی‌ها و دارایی‌های در اختیار سازمان با ثبت و ضبط موجودی‌های جنسی و دارایی‌های ثابت از قبیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سیستم حسابداری
 • امکان ارزیابی و انعکاس کلیه دارائی‌های تحصیل شده اعم از خرید یا واگذاری بابت سایر حقوق سازمان، براساس مبانی مربوطه
 • امکان مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسب آن با مأموریت‌های سازمان از نظر منابع، دارایی‌ها و خدمات ارائه شده
 • اطلاعات و گزارش‌های مالی صحیح تر و دقیقتری را جهت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و دیگر عملیات اجرایی در اختیار مدیران قرار می‌دهد
 • در مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، تعیین درآمدها و هزینه‌های واقعی متعلق به دوره مالی و بکارگیری نتیجه صحیح فعالیت‌های مالی و وضع مالی واقعی در پایان سال، تنها با به کارگیری مبنای تعهدی امکان‌پذیر است


شرکت حساب رایان با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه تولید نرم افزارهای مالی- اداری همگام با توسعه تکنولوژی روز نرم افزار، اقدام به ارائه نرم افزارهای تحت وب با رویکرد دولتی و حوزه بخش عمومی، کرده است. این مجموعه در راستای نیل به این اهداف به بهره گیری از مشاوره و تجربه متخصصین با سابقه و همچنین تیم تحلیل و برنامه نویسی توانمند جهت ارائه گزارشات ویژه دیوان محاسبات و سازمان امور اقتصاد و دارایی (سنا، سناما و گزارش بدهی ها و مطالبات) و راهکار مالی با توجه به تغییر حسابداری نقدی به تعهدی پرداخته شده است. تلاش ما در مجموعه حساب رایان ارائه راهکارهایی متناسب با نیاز مشتریان همزمان با درک مفاد قانونی و اعمال آن در سیستم‌ها به گونه ایست که به کسب افتخارات و مجوزهای متعددی دست یافته است.


قابلیت های راهکار ویژه حسابداری تعهدی عبارتند از :

امکانات کلی
 • بانک اطلاعاتی MS-SQL Server 2016
 • محیط پیاده سازی Microsoft Visual Studio.NET2012 C#.net
 • Microsoft Visual Studio.NET 2012 ASP.NET & MVC
 • تحلیل و طراحی OOA, UML modeling EnterpriseArchitect.8
 • مبتنی بر رویکرد Erp
 • استفاده از orm و entity framework 6.2
 • امکان بهره گیری از گردش کار (work flow)
 • طراحی چند لایه
 • تولید سیستم های یکپارچه (Integrated) مالی و اداری با تکنولوژی روز
 • سیستم ارائه شده تحت وب می باشد
 • امکان تعریف انواع میز کار
 • امکان افزودن گجت های ساعت ، تقویم و یادداشت
 • امکان کارتابل گردانی مالی، جهت گردش اسناد در کارتابل کاربران به منظور کنترل و رسیدگی
قابلیت استفاده از رویکرد تعهدی در سرفصل های حسابداری
 • عدم محدودیت در تعریف سرفصل های حسابداری
 • عدم محدودیت در تعریف مراکز هزینه
 • تعریف کدینگ حسابداری تعهدی و خصایص مربوط به پروتکل
 • استفاده از 6 سطح شناور با نام گزاری دلخواه
 • ارائه گزارشات تا آخرین سطح تفضیل
 • امکان گزارش گیری و ارایه فایل خروجی سنا و سناما جهت ارائه به مراکز مربوطه
 • یکپارچگی سیستم و امکان صدور سند اتوماتیک از زیر سیستم مربوطه
مدیریت مالی و حسابداری مراکز
 • امکان ثبت و مدیریت اسناد حسابداری مالی و خزانه داری مراکز و نگهداشت روابط بین مراکز و مناطق و کنترل اسناد واریز و برداشت بین مراکز
 • ارتباط یکپارچه با سایر سیستم ها جهت دریافت و گزارش دهی مالی
 • قابلیت مدیریت کلیه مراودات مالی مستقل اعم از دریافت، پرداخت، انتقال ها و گزارشات مربوط به نحوه هزینه کرد و ثبت درآمدها و سایر اقلام اطلاعاتی مالی
قابلیت ثبت کلیه موافقتنامه ها به صورت پیش نویس، اصلاحی و مصوب
 • امکان ثبت پیش نویس موافقتنامه و ویرایش و تبدیل آن به موافقتنامه مصوب
 • امکان محاسبه اتوماتیک و دستی تسهیم، تخصیص و توزیع دریافت و همچنین ثبت اصلاحیه های مربوطه
 • امکان ثبت اعتبارات ((خارج از شمول)) و مبلغ ((ابلاغ به سایر دستگاه ها)) در موافقت نامه و کنترل این مبالغ در فرمهای مربوطه
 • امکان ثبت انوع درخواست وجه اعتبارات از خزانه (نقدی و تنخواه گردان حسابداری)
 • امکان ثبت وجوه دریافتی از خزانه و تسهیم آنها
 • امکان ثبت اعتبارات انتقالی به سال بعد و برگشتی به خزانه دولت
 • عملیات صحت سنجی جهت مقایسه ی اطلاعات وارد شده در مراحل مختلف سیستم (قابل استفاده در ثبت اسناد اصلاحی مورد نیاز)
 • امکان صدور سند حسابداری از سیستم اعتبارات به صورت مستقیم
مدیریت دریافت و پرداخت
 • امکان ثبت دریافتی ها و پرداختی های در قالب چک دریافتی، چک پرداختی، فیش واریزی و فیش برداشت
 • مدیریت ثبت و عملیاتی سپرده ها و تضامین
 • امکان ثبت عملیات تنخواه پرداخت
 • امکان ثبت عملیات مغایرت بانکی
 • گزارشات متنوع از خلاصه گردش حساب های بانکی
 • ارتباط با سیستم اعتبارات، قراردادها و حسابداری
مدیریت یکپارچه قراردادها و امور پیمان
 • ثبت کلیه اطلاعات قراردادها از نوع پیمانکاری و کارفرمایی
 • ثبت اطلاعات مربوط به موارد کنترلی شامل وضعیت پرداخت قرارداد (به صورت مرحله ای و یا صورت وضعیتی)، قابلیت تعیین سقف مبلغ قرارداد و سقف پیش پرداخت قانونی، نحوه تامین اعتبار قرارداد (به صورت هزینه ای و یا سرمایه ای) و امکان عطف قرارداد به سایر قراردادها
 • قابلیت تعریف قرارداد مرحله ای
 • قابلیت ثبت الحاقیه و تعدیل قرارداد
 • قابلیت ثبت درخواست تامین اعتبار و در نهایت تامین مالی قرارداد
 • قابلیت تعیین وضعیت و خاتمه قرارداد
 • قابلیت ثبت علی الحساب و پیش پرداخت و آزاد سازی های مربوطه
 • قابلیت تعریف کسور/ اضافات و هزینه های قرارداد در قالب الگوی قرارداد و یا به صورت مجزا
 • ارتباط با سیستم حسابداری، اعتبارات و دریافت و پرداخت
امکان مدیریت یکپارچه انبار در سراسر کشور و کنترل کلیه فرایندها و انتقال های پیچیده بین واحدی
 • مدیریت کلیه انبارهای سراسر کشور به تفکیک ادارات در قالب یک بانک اطلاعاتی یکپارچه و ثبت، ردیابی و گزارشگیری توزیع کالاها به تفکیک مراکز انبار و انتقال های بین انباری
 • ثبت و کنترل اسناد ریالی انبار و مدیریت هزینه های توزیع شده بابت درخواست های کالا به تفکیک مراکز انبار
 • قابلیت کنترل توزیع ملزومات و اثاثیه و ارائه گزارشات تجمیعی کلان جهت مدیریت مناسب هزینه ها
 • ارتباط با سیستم های اموال، حسابداری، خرید و تدارکات و کنترل قرارداد جهت ارتباطات اطلاعاتی و عملیاتی مورد نیاز
قابلیت کنترل و مدیریت یکپارچه اموال و دارائی های ثابت در سراسر کشور
 • ثبت ، کنترل و مدیریت اطلاعاتی کلیه اموال سازمان در سراسر کشور به تفکیک مراکز
 • ردیابی لحظه ای هر شماره پلاک اموال بر اساس استقرار فیزیکی و سازمانی و مدیریت کلیه جابجایی های اموال با نگهداشت تاریخچه کامل آن
 • ارائه آمار و گزارشات یکپارچه و مجتمع در سطح کل کشور جهت مدیریت مناسب هزینه ها، اصلاح توزیع نامناسب، جلوگیری از بی استفاده ماندن اموال، تقسیم مناسب سرانه اموال
 • مدیریت یکپارچه اموال ریالی در سراسر کشور با لحاظ سطوح دسترسی تفکیکی یا تجمیعی و ارائه اسناد مورد نیاز ریالی ناشی از استهلاک، اسقاط، جابجایی، فروش، خرید، اهدا، امانت و سایر امور مرتبط
درخواست دمو   درخواست دمو