+۴۰۰۰ مشتری
در سراسر کشور
سه رتبه ۱
شورای عالی انفورماتیک
+۶۰۰ پایگاه شهری
در سراسر کشور
دارای تاییدیه
شرکت دانش بنیان
+۳۸۵۰۰۰ کلاینت
و کاربر در سطح کشور
۱۶ مرکز استان
شامل مرکز و مناطق
نرم افزار یکپارچه مالی و اداری محاسبان، سیستم های جامع مالی اداری حساب رایان
بیش از ۲ دهه سابقه درخشان در تولید نرم افزارهای یکپارچه مالی و اداری با رویکرد ERP و ارائه به بیش از ۴۰۰۰ مشتری

بیش از ۲ دهه سابقه درخشان در تولید نرم افزارهای یکپارچه مالی و اداری با رویکرد ERP و ارائه به بیش از ۴۰۰۰ مشتری

نسل سوم نرم افزارهای یکپارچه مالی و اداری محاسبان بر بستر ابری، امن تر و کاراتر از همیشه و دسترسی از اینترنت و اینترانت

نسل سوم نرم افزارهای یکپارچه مالی و اداری محاسبان بر بستر ابری، امن تر و کاراتر از همیشه و دسترسی از اینترنت و اینترانت

مدیریت هزینه ها، زمان و نیروی انسانی با استفاده از سیستم های یکپارچه و جامع مالی و اداری محاسبان با بیش از ۴ میلیون کاربر فعال

مدیریت هزینه ها، زمان و نیروی انسانی با استفاده از سیستم های یکپارچه و جامع مالی و اداری محاسبان با بیش از ۴ میلیون کاربر فعال

همه جای ایران سرای من است

گستره فعالیت حساب رایان در جای جای ایران
بیش از ۴ میلیون کاربر فعال نرم افزار و سیستم یکپارچه مالی و اداری در سراسر ایران
۱۶
مرکز استان
۶۰۰
شهرداری و پایگاه شهری
۲۰۰۰
مشتری خصوصی
۱۲۰۰
دهیاری
۳۰
مشتری دولتی و بانکی
درخواست دمو   درخواست دمو