حمیدرضا زارع

موسس و رئیس هیات مدیره

ابوالقاسم قاسم‌پور

موسس و مدیرعامل

شاهین منصوری

مدیر مالی

سامان ترکان

مدیر خدمات پس از فروش

علی خنج

مدیر امور قراردادها