بهرنگ کریمی

بهرنگ کریمی، متولد سال ۱۳۵۴ با ۲۸ سال سابقه فعالیت تخصصی در حوزه برنامه نویسی و مهندسی نرم افزار، دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار مدیریت تیم تولید شرکت حساب رایان را بر عهده دارد. ۲۸ سال سابقه فعالیت تخصصی ایشان در شرکت هایی نظیر فناپ، پویا، رما کیش لیان سیستم، همراهان سیستم طب و رایانه و سایر شرکت های مرتبط تجربه ارزشمندی در حوزه های مرتبط با تولید نرم افزار برای وی به همراه داشته و از وی چهره ای شناخته شده و معتبر در حوزه طراحی راهکارها و استراتژی های کارآمد تولید و توسعه محصول ساخته است.


از زبان بهرنگ کریمی

موفقیت مجموعه‌ای از تلاش‌های کوچک است که هر روز و هر روز تکرار شده‌اند. هر تلاش شما چه با موفقیت چه با شکست همراه باشد تجربه و پیشرفتی است به سمت موفقیت.