نمایندگی استان خوزستان
نام و نام خانوادگی: میلاد بهلول
تاریخ اخذ نمایندگی: ۲۸ ٫ ۵ ٫ ۱۳۹۶
تلفن همراه: ۰۹۳۳۷۵۷۶۰۶۲
تلفن ثابت: ۳۳۳۷۱۱۹۷ (۰۶۱)
نشانی: اهواز، خیابان طالقانی، جنب بانک صادرات، پلاک ۷۱، کد پستی: ۶۱۹۴۸۵۳۷۷۶