نرم افزار ذی‌حسابی یکی از مهم‌ترین نرم افزارهای تخصصی شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی است که با توجه به ماهیت فعالیت شهرداری و سازمان‌های دولتی، به منظور رعایت اصل محافظه کاری در حسابداری، به ذی‌حساب‌ها کمک می‌کند دو گزارش مهم سنا و سناما را استخراج کنند.

گزارش سنا مخصوص دیوان محاسبات و گزارش سناما نیز مخصوص وزارت اقتصاد و دارایی ساخته می‌شوند.

شرکت حساب رایان پارس با تولید نرم افزار ذیحسابی تهیه این گزارشات را برای شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی بسیار آسان نموده است؛ به همین منظور تلاش می‌نماید در راستای کمک به بهبود شرایط اقتصادی جامعه، سیستم ذیحسابی (تملک دارایی) را فقط با پرداخت ماهیانه 200 هزار تومان در اختیار شهرداری‌های محترم سراسر کشور قرار دهد.

شما می‌توانید برای استفاده از این فرصت استثنایی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02141364230 تماس حاصل نمایید.