مؤسس حساب رایان، داوری و سخنرانی مراسم اختتامیه رویدادهای هفته کارآفرینی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد را به عهده داشت. در هفته کارآفرینی، واحد علوم و فناوری دانشگاه آزاد تهران اقدام به برگزاری رویداد «از ایده تا عمل» کرد. این رویداد که توسط معاونت فناوری و نوآوری واحد علوم و تحقیقات و با مشارکت دانشکده مدیریت و اقتصاد این واحد و همراهی انجمن علمی مدیریت بازرگانی و کانون کارآفرینی دانشگاه برگزار شد، مورد استقبال گسترده کارآفرینان و دانشجویان قرار گرفت. در ظرف 5 روز برگزاری این رویداد، بیش از 1000 دانشجو و تعداد قابل توجهی از کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار در 5 رویداد، 10 کارگاه و 8 پنل تخصصی شرکت کردند.

دکتر-قاسمپور

افزون بر این، بیش از 50 ایده کارآفرینی در رویداد از ایده تا عمل ارائه شدند که در پایان، پنل داوران کارآفرینان 3 ایده را برای دریافت جایزه ایده‌های برتر انتخاب کردند. لازم به اشاره است که پنل داوران از دکتر ابوالقاسم قاسم‌پور، عضو هیأت علمی دانشگاه، کارآفرین موفق و مدرس کارآفرینی، دکتر مجید سیاری، رئیس هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور، دکتر خسرو سلجوقی، عضو کانون کارآفرینان استان تهران و کارآفرین برتر و دکتر حسام زند حسامی، عضو هیأت علمی دانشگاه و مدرس کارآفرینی تشکیل شده بود.

شایان ذکر است که دکتر قاسم‌پور، عضو هیأت علمی دانشگاه و مؤسس شرکت حساب رایان پارس در مراسم اختتامیه این رویداد سخنرانی جامعی درباره روش‌های کارآفرینی، به ویژه در حوزه IT، ارائه دادند. ایشان در سخنان خود به فرصت‌های درآمدزائی خوب در این حوزه اشاره کردند و تجربه حساب رایان پارس را به عنوان نمونه‌ای موفق معرفی نمودند. دکتر قاسم‌پور در سخنان خود به این مهم اشاره کردند که در صورتی که شرکتی در ایران سرویس خوب ارائه دهد، توانایی رقابت بسیار بالایی خواهد داشت، زیرا در ایران شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های خوب اندک هستند. 

 سخنرانی دکتر قاسم‌پور، مؤسس حساب رایان پارس در مراسم اختتامیه رویدادهای هفته کارآفرینی

 دکتر قاسم‌پور، مؤسس حساب رایان پارس در جمع داوران رویدادهای هفته کارآفرینی