صورت های مالی، گزارش هایی هستند که وضعیت مالی و عملکرد یک شرکت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهند. این گزارش ها برای ذینفعان مختلف سازمان نظیر سهامداران و مدیران بسیار مفید هستند و به آن ها کمک بسیاری در تصمیم گیری بهتر و دقیق تر می‌کنند. صورت های مالی ابزاری مهم برای شفافیت در شناخت و درک وضعیت مالی یک کسب و کار یا شرکت هستند.

سرمایه گذاران و تحلیلگران بنیادی به اطلاعاتی نیاز دارند که به ارزیابی آنها درباره عملکرد شرکت، پیش بینی بازار و عملکرد مدیریت کمک کند. این اطلاعات در قالب گزارش خلاصه شده ای تحت عنوان صورت مالی منتشر می شود که نحوه اداره شرکت و میزان موفقیت یا عدم موفقیت آن را نشان می دهد. هدف از تهیه صورت مالی، ارائه اطلاعات سودمند درباره عملکرد شرکت است تا مبنای مناسبی برای تصمیمات سرمایه گذاران فراهم گردد.

سرفصل های وبینار

 • آشنایی با صورت های مالی مهم
 • معرفی اجزای مهم صورت سود و زیان
 • صورت سود و زیان جامع
 • صورت جریان وجه نقد
 • صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 • معرفی اجزای مهم ترازنامه

مخاطبان وبینار

 • مدیران مالی و حسابداری شرکت ها
 • کارشناسان حسابداری شرکت ها
 • مدیران عامل شرکت ها و کسب و کارها
 • مالکین و سهامداران کسب و کارها
 • دانشجویان و علاقمندان حوزه های مالی و حسابداری