شهرداری یکی از سازمان‌های بزرگ کشور با گردش مالی فراوانی است. بنابراین، شهرداری‌ها مطابق قانون ملزم به ثبت‌نام و انجام امور مالیاتی از طریق سامانه مؤدیان مالیاتی کشور هستند.

سازمان امور مالیاتی کشور سامانه مؤدیان را با هدف تسهیل و تسریع فعالیت‌های مؤدیان مالیاتی و تبادل مستندات در میان آنها سازمان مربوطه راه‌اندازی کرد. سامانه مؤدیان در تاریخ 01/01/1402 راه‌اندازی شد و الزامات و قوانین و مقررات خاصی دارد که لازم است شهرداری‌ها از آنها آگاهی یابند تا عملکرد بهینه را در استفاده از این سامانه داشته باشند.

برای این منظور، شرکت حساب رایان پارس اقدام به برگزاری وبینار آموزشی تخصصی با حضور کارشناسان خبره شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کرده است. هدف از این وبینار، علاوه بر آشنایی کارشناسان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با این سامانه، این است که قوانین و مقررات و الزامات مربوطه نیز به صورت تخصصی تشریح شوند.

با توجه به استقبال گسترده شما از جلسه اول وبینار، شرکت حساب رایان پارس جلسه دوم وبینار آموزشی سامانه مؤدیان در شهرداری‌ها را در تاریخ 29/07/1402 برگزار می‌کند تا سایر مطالب ضروری نیز آموزش داده شوند.

ثبت نام در وبینار سامانه مؤدیان در شهرداری ها

زمان برگزاری

شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۲

ساعت ۱۳ تا ۱۵

هزینه وبینار

رایگان

مدرس وبینار

جناب آقای جواد کوخایی

ویدئو جلسه دوم

سرفصل های وبینار

 • مقدمه و تعاریف
 • مودیان مشمول این قانون
 • فراخوان های اعلام شده سازمان امور مالیاتی و دفتر برنامه ریزی و بودجه
 • نرم افزارهای مورد نیاز جهت پیاده سازی سامانه مودیان
 • دسته بندی مشتریان و دریافت اطلاعات مشتریان
 • حذف رسیدگی های مالیاتی با اجرای سامانه مودیان
 • حذف سامانه ماده 169 قانون مالیات مستقیم با اجرای سامانه مودیان
 • تکالیف مودیان
 • تشویقات و جرائم

نکته

 • افرادی که جلسه دوم را می‌خواهند شرکت کنند ویدئو جلسه اول را دریافت خواهند کرد
 • ویدئو ضبط شده جلسه اول و دوم وبینار آموزشی سامانه مؤدیان در شهرداری‌ها در اختیار شرکت کننده‌های عزیز قرار خواهد گرفت