شرکت حساب رایان پارس موفق شد تا گواهینامه دانش بنیان در زمینه تولید نرم افزارهای مالی و اداری محاسبان برای 3 سال دیگر تمدید نماید.

بر اساس قوانین مربوط به شرکت‌های دانش بنیان، این شرکت‌ها می‌توانند به مدت 15 سال از مزایای این قانون استفاده کنند اما می‌بایست به صورت منظم و دوره‌ای توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان مورد ارزیابی قرار گیرند.

از همین رو بر اساس ارزیابی‌های دوره‌ای و گذراندن مراحل بررسی و بازدیدهای فنی مجدد، این کارگروه شرکت حساب رایان پارس موفق به تمدید گواهینامه دانش بنیان شد.

صحت و سقم این گواهینامه از طریق مراجعه به صفحه مربوط به آن در سایت معاون عملی و فناوری ریاست جمهوری و جستجوی نام شرکت حساب رایان پارس قابل تحقیق و بررسی است.

این گواهینامه دانش بنیان به دلیل فعالیت‌های شرکت حساب رایان پارس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین فعالان در زمینه تولید نرم افزارهای مالی و اداری با برند نرم افزارهای یکپارچه مالی و اداری محاسبان است که طیف وسیعی از نیازهای صنایع و سازمان‌های مختلف در سطح کشور را در بر می‌گیرد.