همایش حضوری سامانه مودیان ویژه شهرداری ها با حضور جناب آقای جواد کوخایی در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲ در استان گیلان، شهرستان صومعه سرا برگزار شد. 

گزارش تصویری از همایش حصوری سامانه مودیان ویژه شهرداری ها