چهارمین نمایشگاه شهر هوشمند از تاریخ ۱۱ تا ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲ در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد و امسال نیز همانند سال های گذشته، شرکت حساب رایان پارس در این نمایشگاه در شبستان اصلی، غرفه شماره ۱۲۶ حضور خواهد داشت و ضمن ارائه آخرین محصولات و دستاوردهای خود، پاسخگوی نیازهای بازدیدکنندگان گرامی خواهد بود.

شهر هوشمند از فناوری‌های اطلاعات ارتباطات برای بهبود کارایی عملیاتی، اشتراک‌گذاری اطلاعات با مردم و مسئولین و ارائه خدمات دولتی با کیفیت بهتر برای رفاه و آسایش شهروندان استفاده می‌کند. هدف اصلی شهر هوشمند بهینه سازی عملکرد شهر، ارتقای رشد اقتصادی و بهبود زندگی شهروندان با استفاده از فناوری‌های هوشمند و تجزیه و تحلیل داده هاست.

نمایشگاه شهر هوشمند ایران نیز با هدف «توسعه زیرساخت حمل و نقل برای ترافیک هوشمند»، «ایجاد فضا و بستر مناسب برای حضور شرکت‌های دانش بنیان به منظور بهره گیری بیشتر از علوم و فنون روز» و «ارتقا روش های علمی شهر هوشمند و ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش و فناوری جدید به کشور» در تاریخ ۱۱ الی ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ در محل مصلی تهران برگزار خواهد شد.

محورهای در نظر گرفته شده برای چهارمین نمایشگاه شهر هوشمند شامل «حمل و نقل هوشمند»، «ساختمان های هوشمند»، «دولت هوشمند»، «انرژی»، «محیط زیست هوشمند»، «تجهیزات زیرساخت های اطلاعات و مخابرات»، «سلامت»، «آموزش و پرورش»، «اقتصاد هوشمند» و «امنیت در شهرهای هوشمند» است.