وزیر کشور همراه با معاونت عمرانی وزارت کشور و ریاست سازمان شهرداری های و دهیاری های کشور و جمعی از معاونین و مدیران ایشان در اولین روز سومین نمایشگاه شهر هوشمند و مدیریت شهری و روستایی از غرفه شرکت دانش بنیان حساب رایان پارس بازدید کرده و از نزدیک ضمن بازدید از محصولات و گستره فعالیت این شرکت با برنامه های آینده و طرح های توسعه شرکت در زمینه شهر هوشمند و راهکارهای جامع مدیریت شهری و روستایی آشنا شدند.

همچنین در جریان نمایشگاه شهرداران و مدیران حوزه مدیریت شهری و روستایی از سراسر کشور ضمن بازدید از غرفه و نمایشگاه، در غرفه حساب رایان حضور داشته و با محصولات جدید و دانش بنیان و طرح های توسعه شرکت آشنا شدند. در این جلسات مشتریان فعلی شرکت نسبت به توسعه سبد محصولات خود و مشتریان جدید نسبت به تهیه نرم افزارها و راهکارهای جامع و کاربردی مورد نیاز شهرداری ابراز علاقه کرده و بازخوردهای متعدد و مثبتی بابت برگزاری دوره های آموزشی نظیر پیاده سازی دستورالعمل خزانه داری و املاک و مستغلات به کارشناسان شرکت منتقل کردند.

بازدید وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و همراهان از غرفه حساب رایان
بازدید وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و همراهان از غرفه حساب رایان
بازدید وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و همراهان از غرفه حساب رایان
بازدید وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و همراهان از غرفه حساب رایان
بازدید وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و همراهان از غرفه حساب رایان
بازدید وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و همراهان از غرفه حساب رایان
بازدید وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و همراهان از غرفه حساب رایان
بازدید وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و همراهان از غرفه حساب رایان