موضوع درآمدهای پایدار شهرداری به عنوان بزرگترین دغدغه شهرها، شهرداری‌ها و مدیریت شهری محسوب می‌شود؛ هم اکنون سهم شهرداری‌ها از ارزش افزوده رقم قابل توجهی است که در موضوعات توسعه و عمران و حمل و نقل و ترافیک هزینه می‌شود. 

بنابراین با توجه به اصلاح دامنه قانون، سازمان مالیاتی و شهرداری‌های کشور سهم بهتری از آن می‌برند. از این رو شرکت حساب رایان آمادگی ارائه مشاوره و خدمات به شهرداری‌ها برای افزایش نقدینگی و درآمدزایی با استفاده از ارزش افزوده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن 02141364228 تماس بگیرید.