اولین وبینار تخصصی راه اندازی دستورالعمل خزانه داری در شهرداری ها به همت شرکت حساب رایان پارس در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ از ساعت ۱۱ الی ۱۳ برای شهرداری ها و علاقمندان به این موضوع برگزار می شود. مدرس این وبینار آموزشی ارزشمند مهندس مجید طالعی، یکی از متخصصان برجسته و باسابقه شرکت حساب رایان است که تاکنون در ده ها شهرداری بزرگ سراسر کشور تجربه پیاده سازی صحیح دستورالمل خزانه داری را در کارنامه خود دارد. در این وبینار از مدیران چند شهرداری که خزانه داری را اجرا کرده اند جهت انتقال تجربیات دعوت به عمل آمده است.

خزانه داری و استقرار خزانه داری کل (واحد) در کشورمان پیشینه ای نردیک به یکصد سال دارد، که متاسفانه در شهرداری ها به این مساله کمتر توجه شده بود به نحوی که پس از گذشت پنجاه سال از تصویب آئین نامه مالی شهرداری ها، بالاخره وزارت کشوردر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ در اجرای ماده ۴۳ آئین نامه مالی شهرداری ها دستورالعمل «خزانه داری در شهرداری ها» را جهت اجراء ابلاغ نمود.

این موضوع یکی از مهمترین تغییر مسیرها است که باید در حوزه مالی شهرداری رخ دهد؛ علی‌رغم آنکه خزانه‌داری کل در کشور قدمت طولانی دارد، اما جای آن در شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی درآمد-هزینه‌ای خالی بوده و هنوز هم جای آن در بسیاری از شهرداری‌ها خالی است. در این وبینار راهکارهای پیاده سازی دستورالعمل خزانه داری و تفریق بودجه ارائه خواهد شد.

ارزش این وبینار تخصصی ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰ ریال می باشد که شرکت حساب رایان پارس در راستای کمک به فراگیرتر شدن این دوره آموزشی تصمیم گرفته که این وبینار را بصورت رایگان به عنوان هدیه ویژه برای شهرداری ها و علاقه مندان برگزار کند.