ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی، تکلیفی است که شرکت ها، سازمان ها و کلیه فعالان اقتصادی موظف به انجام آن هستند و تا پایان تیرماه هر سال هجری شمسی مهلت دارند تا آن را تکمیل و ارسال کنند.

تهیه اظهارنامه مالیاتی نکات و ریزه کاری های مهمی دارد که تنها در توان افراد باتجربه که طی سال های زیاد برای شرکت های متعدد اقدام به پرکردن و ارسال آن کرده باشند بر می آید. نکاتی ساده که ممکن است در نگاه اول مهم به نظر نرسند و برای افراد تازه کار عادی و کم اهمیت جلوه کنند، اما در نتیجه کار تاثیر مهمی داشته باشند.

شرکت حساب رایان پارس با توجه به حوزه فعالیت خود که با مسائل مالی و مالیاتی ارتباط مستقیم دارد، با همکاری کارشناسان باتجربه و خبره این حوزه هر سال اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی آنلاین می کند تا به علاقمندان و فعالان این حوزه شامل کارشناسان و مدیران مالی و حسابداری شرکت ها در عملکرد بهتر کمک کنند.

وبینار تخصصی نکات کلیدی ارسال اظهارنامه مالیاتی