دفتر اصفهان حساب رایان
نام و نام خانوادگی: شیرین حاجیان
محل دفتر: اصفهان
تلفن همراه: -
تلفن ثابت: ۳۷۷۱۴۳۱۰ (۰۳۱)
نشانی: اصفهان، چهارراه آتشگاه (اول جهاد)، جنب بانک مهر اقتصاد، ساختمان مسعود، طبقه سه، واحد ۷