دفتر مشهد حساب رایان
نام و نام خانوادگی: علی لطفی
محل دفتر: مشهد
تلفن همراه: -
تلفن ثابت: ۳۶۰۹۵۰۷۱ (۰۵۱)
نشانی: مشهد، بلوار جلال آل احمد، بین جلال آل احمد ۲ و ۴، پلاک ۱۶، طبقه ۲