دفتر شیراز حساب رایان
نام و نام خانوادگی: علی اخلاقی
محل دفتر: شیراز
تلفن همراه: -
تلفن ثابت: ۳۲۳۶۲۸۷۹ (۰۷۱)
نشانی: خیابان نشاط، کوچه ابائیان، فرعی دوم، ساختمان سیم و زر یک، واحد ۳