در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که به آن عصر ارتباط با مشتری می‌گویند؛ برای گسترش ارتباط با مشتریان و افزایش اثربخشی و خدمات بهینه به آنها و در نهایت تداوم پیشرفت کسب و کارها، باید با دیدگاه جهانی هم سو و هم قدم شد. به همین جهت شرکت حساب رایان پارس برای افزایش تعامل با مشتریان نرم افزارهای مالی و اداری، بستری را فراهم کرده تا با استفاده از مشارکت افراد با تجربه و متخصص، علاوه بر تامین نیاز مشتریان در خصوص نرم افزارهای مالی و اداری، بخش‌های جدیدی از این بازار را کشف و فروش خود را توسعه دهد. شرکت‌های همکار و همکاران تجاری حساب رایان با استفاده از ارتباطات گسترده در بازار نرم افزارهای مالی و اداری و مشارکت در معرفی و ترویج نرم افزارهای محاسبان، دذر توسعه شبکه فروش شرکت حساب رایان پارس سهیم هستند.

نماینده حقوقی

شرایط همکار فروش حقوقی

 • 1.کسب و‌کار مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و یا دیگر صنایع وابسته
 • 2.ارائه مدارک کافی مبنی بر ثبت قانونی شرکت در اداره ثبت کل شرکت‌ها
 • 3.ارائه رزومه کاری همه سهام‌داران
 • 4.برخورداری از شرایط محیطی و مکانی مناسب
 • 5.حسن شهرت شرکت و سهام‌داران
 • 6.داشتن ارتباطات گسترده در بازار
 • 7.پذیرش شرایط آئین‌نامه همکار فروش

مدارک موردنیاز همکار فروش حقوقی

 • 1.تصویر اساس‌نامه، آگهی تاسیس، روزنامه رسمی و آخرین آگهی تغییرات و لیست بیمه
 • 2.تصویر اسناد مالکیت سهام‌داران
 • 3.تصویر شناسنامه همه اعضای هیات مدیره و شرکا
 • 4.تصویر کارت ملی همه اعضای هیات مدیره و شرکا
 • 5.تصویر آخرین مدرک تحصیلی اعضای هیات مدیره و شرکا
 • 6.مشخصات و رزومه اعضای هیات مدیره و شرکا
 • 7.رزومه شرکت
نماینده حقیقی

شرایط همکار فروش شخصی (حقیقی)

 • انگیزه بالا همراه با تخصص، تجربه و دانش لازم در ارتباط با کسب و کار حساب رایان پارس
 • حسن شهرت
 • داشتن ارتباطات گسترده در بازار
 • پذیرش شرایط آئین نامه همکار فروش

مدارک مورد نیاز همکار فروش حقیقی

 • تصویر شناسنامه و کارت ملی
 • تصویر مدارک تحصیلی دو مقطع آخر
 • تصویر مدارک تخصصی و آموزشی
 • رروزمه شغلی