معرف فروش

شخصی است حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن موقعیت مکانی ثابت نسبت به فروش محصولات شرکت اقدام می نماید. ارایه خدمات به مشتریان ایشان توسط نمایندگان سطوح بالاتر در منطقه و یا دفتر مرکزی نرم افزار انجام خواهد شد.

امتیازات معرف فروش
  • دریافت پورسانت ویژه حمایتی برای اولین فروش

  • دریافت پورسانت تعیین شده برای هر فروش

  • دریافت دوره‌ای آموزش نرم افزار حسابداری مالی، فروش و حتی بازاریابی

  • تامین کاتالوگ و بروشور مورد نیاز برای نماینده

می‌خواهم معرف نرم افزارهای شرکت حساب رایان شوم

اگر تمایل دارید عضوی از خانواده حساب رایان به عنوان معرف این شرکت باشید، فرم اولیه را تکمیل کنید!