نرم افزار ویندوزی

نرم افزار تدارکات خرید

تدارکات یکی از قدیمی ترین فعالیت های سازمان ها برای دستیابی به هدف هایشان است. تدارکات در رابطه مستمر و دائمی با تمامی بخش های سازمان، از جمله: خرید، مالی، انبارداری، پرسنلی، تولید، تعمیر و نگهداری، طراحی و تحقیق و توسعه، مهندسی و ... بوده، رابطه کاری کم و بیش فعالی با تمامی ارکان سازمان دارد. چنین ارتباط هایی هنگامی اهمیت خود را بیشتر نمایان خواهد کرد که بدانیم بخش تدارکات نقش رابط و واسطه معتبری بین ارکان داخلی یک سازمان، با بسیاری از مراکز خارج از سازمانی را نیز ایفا می‌کند. از سوی دیگر، مدیریت تدارکات پروژه یک راه حل جامع، منظم و سیستماتیک است که به یکپارچه سازی مبانی ارتباط با فروشندگان و پیمانکاران، یعنی فرآیندهای استعلام، مناقصه، خرید، نظارت و کنترل دقیق تر فرآیند خرید می‌انجامد. فرایندهای به کار گرفته شده در مدیریت تدارکات، ثبت دقیق فرایندهای خرید و تدارکات و بهینه سازی تعاملات و ارتباط های تجاری در محدوده درونی و برونی سازمان را با هدف بهینه سازی رابطه سازمان با ارائه‌کنندگان کالاها و خدمات در داخل و خارج از کشور، ممکن می سازد. هدف نهایی از مدیریت تدارکات پروژه، به پایان رساندن و تحویل به موقع و کیفی طرح است.

 

چرا نرم افزار تدارکات خرید

 • ارائه آلارم های مختلف جهت درخواست ها، سفارشات، استعلام ها و دستورهای خرید و قابلیت چاپ آن ها
 • امکان ثبت و تایید درخواست خرید کالا و خدمات براساس جزئیات اقلام مورد نیاز و تعیین تاریخ نیاز یا فوریت آن
 • قابلیت ارائه سرویس درخواست کالا و خدمات و تایید آن ها با کنترل سطوح دسترسی تحت Web
 • امکان کنترل میزان موجودی انبار هنگام تایید درخواست و اصلاح میزان مورد تایید جهت درخواست خرید و سفارش
 • قابلیت صدور اتوماتیک سفارش خرید از روی درخواست تایید شده و یا ثبت مستقل یک درخواست خرید
 • قابلیت تعیین روش خرید برای هر درخواست خرید براساس استعلام های دریافت شده و یا تخمین هزینه و کنترل دستورالعمل خرید
 • امکان محدود سازی منابع تامین کنندگان کالا برای یک سفارش خاص جهت دریافت استعلام
 • امکان صدور اتوماتیک رسید انبار برای درخواست خریدهای تحویل مستقیم
 • امکان ثبت یم یا چند استعلام برای سفارش هایی که نیاز به دریافت استعلام دارند
 • قابلیت ارائه دستورهای خرید برای یک یا چند استعلام دریافتی برای هر سفارش
 • امکان صدور اتوماتیک رسید انبار یا فاکتور خرید از روی دستور خرید بسته به گردش کار عملیاتی مجموعه
 • امکان ارائه آلارم های مختلف جهت درخواست ها، سفارشات، استعلام ها و دستورهای خرید و قابلیت چاپ آن ها
 • دریافت گزارشات مورد نیاز از سیستم شامل درخواست ها، استعلام ها، فاکتورها و...
 • امکان دریافت گزارشات لازم از فروشندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات از بانک فروشندگان سیستم
 • امکان تعیین بازه آلارم ها و تعیین آیتم های گزارشات و اسناد
 • ثبت اطلاعات کارپردازها (مامورین خرید) با کلیه اطلاعات لازم اعتباری و حسابداری
 • ثبت و مدیریت اطلاعات منابع خرید و گروه بندی تامین گنندگان کالا با اطلاعات کامل و منطبق با کدینگ انبار
 • این متن جایگزین خواهد شد
 • این متن جایگزین خواهد شد
 • این متن جایگزین خواهد شد
 • این متن جایگزین خواهد شد
 • این متن جایگزین خواهد شد
 • این متن جایگزین خواهد شد
 • این متن جایگزین خواهد شد
 • این متن جایگزین خواهد شد
 • این متن جایگزین خواهد شد
 • این متن جایگزین خواهد شد
 • این متن جایگزین خواهد شد
 • این متن جایگزین خواهد شد
 • این متن جایگزین خواهد شد
 • این متن جایگزین خواهد شد
 • این متن جایگزین خواهد شد
پیشنهاد می‌کنیم:

مقاله زیر را مطالعه نمایید.