نرم افزار ویندوزی

نرم افزار خرید و حسابداری خرید

در تعریف عمومی، خرید فعالیتی است که در آن مشتری کالا یا خدمات موجود ارائه شده توسط یک یا چند بنگاه اقتصادی را دریافت می‌کند و در ازای آن مبلغی پرداخت می‌نماید. اما در تعریف تخصصی برای یک سازمان، خرید عبارت است از کلیه فعالیت‌های مربوط به تهیه و تحویل مواد و اقلام مورد نیاز آن سازمان در زمان مناسب برای مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی پروسه‌های اقتصادی. توسعه روزافزون فناوری اطلاعات، ابزارهای حمایتی با فناوری اطلاعات، ارتباطات بین شرکت‌ها را به نحوی تحت تاثیر قرار داده که تاکنون تجربه نشده‌اند. فناوری‌های جدید اطلاعاتی، مدیران خرید را قادر ساخته تا بازارهای تامین جدیدی را شناسایی نموده و حتی بتوانند با تامین کنندگان خارجی این بازارها آسان‌تر و مؤثرتر ارتباط برقرار نمایند.

 

چرا نرم افزار خرید و حسابداری خرید

از این رو شرکت حساب رایان نرم افزار خرید محاسبان را با ارائه امکانات مطلوب جهت ثبت کلیه اطلاعات در دوره‌های مالی مختلف، طبقه بندی آن با حفظ صحت و جامعیت آن، تسهیل در روند نمایش اطلاعات بخش‌های گوناگون تولید کرده است؛ نرم افزار خرید محاسبان امکان برنامه ریزی دقیق در جهت مرتفع نمودن کلیه نیازهای متننوع سازمان‌های دولتی یا خصوصی به‌صورت همزمان و سازمان یافته به ازای مراکز خرید مختلف و فراخوانی اطلاعات مورد نیاز با استفاده از گزارشات روزانه، ماهانه و سالیانه متفاوت، را فراهم می‌نماید. نرم افزار خرید و حسابداری خرید محاسبان، یک سیستم جامع و کامل برای پوشش نیازهای نرم افزاری فرآیند خرید شرکت‌ها و سازمان‌هایی است که در بخش خرید کالا و تدارکات، نیاز به یک نرم افزار جامع با پشتوانه اجرا در صنایع مختلف دارند تا ضمن ارتباط یکپارچه با دیگر نرم افزارهای مرتبط سازمان، برخی نیازهای دیده نشده اما اساسی خود را تامین نمایند و در عین حال در زمان بهره برداری از نرم افزار خرید، دچار مشکلات جدید و پیش بینی نشده نشوند.

  • قابلیت تعریف چند مرکز خرید به صورت مجزا و ثبت عملیات متفاوت در هر مرکز خرید
  • قابلیت تعریف نسخ چاپی
  • قابلیت ثبت و نگهداشت خودروهای حمل و مکان های تحویل بار
  • امکان تعریف تعرفه حمل کالا وفراخوانی آن درمشخصات حمل کالا
  • قابلیت ثبت اطلاعات کارپرداز و تعیین مبلغ تنخواه مربوطه
  • امکان ثبت و تعریف دسته های کالا جهت ثبت خرید دسته ای کالاها
  • امکان ثبت فروشنده به ازای هر مرکز خرید به صورت مجزا
  • قابلیت تعیین کد حساب کالا به صورت گروهی و یا تک تک کالا ها
  • قابلیت دسترسی مراکز خرید به هر یک از کاربران
  • قابلیت قطعی نمودن اطلاعات یک یا چند فروشنده به منظور جلوگیری از تغییر آن اطلاعات
  • امکان درج فاکتور بر اساس تاریخ
  • قابلیت صدور سند بر روش حسابداری دائمی
  • قابلیت صدور سند دوبل به ازای سیستم خرید و انبار
  • قابلیت خصوصی سازی کالاهای انبار در سیستم خرید
  • امکان ثبت دوره قیمت گذاری برای یک کالا براساس عوامل استاندارد کالا
  • قابلیت تفکیک فروشندگان به گروه های مختلف
  • قابلیت ثبت درخواست کالا و خدمات
  • قابلیت فراخوانی خصایص کالا از سیستم انبار و وارد کردن مقدار هر خصیصه توسط کاربر، در طی ثبت درخواست کالا و خدمات
  • قابلیت ورود مقدار متنی دلخواه توسط کاربر در درخواست کالا و خدمات، درصورت عدم وجود کالا/ خدمت مورد نظر
  • قابلیت کنترل درخواست کالا و خدمات مطابق با سطوح تایید و کاربران تاییدکننده تعریف شده در اطلاعات پایه
  • اعمال قوانین کنترلی مبنی بر جلوگیری از حذف و ویرایش درخواست کالا و خدمات، درصورت داشتن کنترل
  • قابلیت لغو کنترل درخواست کالا و خدمات
  • قابلیت الصاق ضمائم (تصویر، متن و ...) به درخواست کالا و خدمات
  • قابلیت نمایش مانده موجودی کالاهای ثبت شده در درخواست کالا و خدمات به تفکیک انبار (ارتباط با سیستم انبار)
  • قابلیت صدور درخواست خرید مطابق با مانده هر ردیف کالا و خدمات
  • قابلیت بازگشت درخواست خرید صادر شده
  • قابلیت ثبت همزمان کالا و خدمات در یک درخواست
  • قابلیت تعیین اضافات و کسور، هنگام صدور پیش فاکتور و فاکتور
  • قابلیت تعیین تخفیف، مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، هنگام صدور پیش فاکتور و فاکتور
  • قابلیت بازگشت پیش فاکتور و فاکتور صادر شده
  • تعیین اضافات و کسور در سفارش خرید، به صورت مبلغی
  • قابلیت برآورد قیمت سفارش خرید
  • قابلیت تعیین روش خرید و کارشناس خرید برای سفارش خرید
  • قابلیت تعیین تامین کنندگان سفارش خرید
  • قابلیت ابطال/ خروج از ابطال سفارش خرید
  • قابلیت تفکیک سفارش خرید های ابطال شده و سفارش خرید ابطال نشده
  • امکان مشاهده اطلاعات و بروزرسانی پیش فاکتور خرید
  • قابلیت مشاهده پیش فاکتورهای ثبت شده برای سفارشات استعلامی
  • قابلیت نگهداری شماره پیش فاکتور تامین کننده
 • امکان ثبت و به‌روزرسانی درخواست خرید
 • قابلیت الصاق ضمائم (تصویر، متن و ...) به درخواست خرید
 • قابلیت مشاهده تاریخچه تغییرات صورت گرفته بر روی درخواست خرید، با نگهداری تاریخ و نام کاربر
 • قابلیت صدور سفارش خرید مطابق با مانده هر ردیف کالا و خدمات
 • قابلیت بازگشت سفارش خرید صادر شده
 • قابلیت لغو مقادیر کالا و خدمات درخواست شده، با نگهداری تاریخچه تعداد لغو شده
 • گزارش پیگیری خرید (شامل وضعیت اقلام کالا و خدمات موجود در فاکتورها، فاکتور برگشت، رسید و حواله مربوطه)
 • گزارشات آماری، شامل گزارشی از گردش کالا و خدمات در سیستم تدارکات، خرید کالا و خدمات، کارکرد فروشندگان و کارشناس خرید
پیشنهاد می‌کنیم:

مقاله زیر را مطالعه نمایید.