وظایف حسابدار چیست

با توجه اهمیت اطلاعات مالی در کسب و کارها، وظایف حسابدار بسیار حساس میباشد. تما‌می کسب و کارها و سازمان‌ها برای ثبت هزینه‌ها و درآمد‌ها و یا وقایع مالی که در مجموعه شان رخ ‌می‌دهد نیاز به حسابدار دارند. یکی از وظایف اصلی یک حسابدار ثبت تمام وقایع مالی اتفاق افتاده در این مجموعه‌هاست که بر حسب حجم کاری واحد مالی این وظایف تغییر‌می‌کند. درنتیجه وظایف حسابدار ثبت اطلاعات و تحلیل گزارشات مالی است.

حسابداری چیست

مؤسسه حسابداران حرفه‌ای (AICPA)، که یکی از معتبرترین منابع حسابداری است، حسابداری را به عنوان "فرآیندی از جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت، تفسیر و گزارش دادن اطلاعات مالی به منظور ارائه اطلاعات دقیق و قابل اعتماد درباره وضعیت مالی و عملکرد یک سازمان" تعریف می‌کند. هدف اصلی حسابداری، ارائه اطلاعات مفید و دقیق درباره وضعیت مالی و عملکرد یک سازمان به منظور انتخاب بهترین تصمیمات اقتصادی و مالی است.

گپ و گفت رادیو رایان با خانم صمیمی پیرامون مبحث وظایف حسابدار چیست؟

ارسال درخواست جهت مشاهده رایگان دمو

حسابدار کیست

به کسی که در سازمان رخداد مالی را شناسایی مینماید، ثبت انجام ‌می‌دهد و در نهایت گزارشی را به مدیریت سازمان ارائه ‌می‌کند حسابدار ‌می‌گویند. از وظایف حسابدار ارائه گزارشات مالی و تحلیلی در خصوص روند مالی سازمان ‌می‌باشد.

دفتر دار کیست

فردی که امور مربوط به موارد اداری مانند پرداخت قبوض و ثبت‌های ساده مالی و بایگانی اسناد را بر عهده دارد دفتر دار ‌می‌گویند. در اکثر سازمان‌ها دفتر دار و کمک حسابدارها چون تازه فارغ تحصیل شدند و تجربه بالایی ندارند به حسابدارها در ثبت اطلاعات کمک ‌می‌کنند. آموزش و کمک به حسابدار‌ها و دفتر دارها از وظایف حسابدار ‌می‌باشد.

مدیر مالی کیست

به شخصی که تما‌می اطلاعات مربوط به ثبت و ارائه گزارشات توسط حسابدار خزانه، حسابدار انبار و حسابدار فروش را مدیریت ‌می‌نماید؛ مدیر مالی ‌می‌گویند. وظایف حسابدار ارائه تحلیل‌ها و گزارشات دقیق به مدیر مالی سازمان ‌می‌باشد تا مدیر مالی بتواند گزارشی جامع و کامل به هیئت مدیره سازمان ارائه نماید.

چارت شغلی حسابداری

سمت سازمانی و وظایف حسابدار با توجه به سطح مدرک و سابقه کاری متفاوت ست. معمولا افرادی که در سطوح کاردانی و کارشناسی رشته حسابداری هستند به عنوان دفتر دار و یا کمک حسابدار ‌می‌توانند در سازمان‌ها فعالیت داشته باشند. کسانی که تجربه حسابداری حداقل 3سال دارند با عنوان حسابدار یا حسابدار ارشد در مجموعه‌ها ارائه خدمت ‌می‌کنند و افرادی که کارشناسی ارشد حسابداری و مدیریت مالی دارند در سازمان‌ها نقش مدیر مالی و یا رئیس حسابداری دارند.

اهمیت وظایف حسابدار در کسب و کارها

هدف اصلی از حسابداری برای شرکت‌ها و سازمان‌ها تامین کردن اطلاعات مالی ‌می‌باشد. برآورد هزینه‌ها و درآمد‌ها از وظایف حسابدار در سازمان‌ها است. ارائه جریانات مالی، سود و زیان شرکت‌ها به ذینفعان سازمان و صاحبان سرمایه از اهمیت حسابداری و وظایف آن در کسب و کارها ‌می‌باشد به خصوص این موضوع برای سازمان‌های کوچک نیز خیلی ضروری است.

انواع وظایف حسابدار

وظایف حسابدار در سازمان‌ها و شرکت‌ها انواع متعددی دارد که دسته بندی آن بصورت عادی، تکنیکی، ماهرانه و پژوهشی ‌می‌باشد که در خصوص هرکدام از موارد در قسمت ذیل توضیحاتی ارائه ‌می‌گردد.

وظایف حسابدار به صورت عادی

به مواردی اشاره ‌می‌شود که حسابداران ساده و تازه کار نیز آن را انجام ‌می‌دهند. ثبت اطلاعات ساده دفتری و حسابداری حقوق و دستمزد پرسنل مربوط به وظایف حسابدار به صورت عادی ‌می‌باشد.

وظایف حسابدار به صورت تکنیکی

مدیریت، تحلیل و تفسیر فرآیندهایی که عملکردشان برای مجموعه ارزش افزوده دارد یا ندارد؛ از وظایف حسابدار در سطح تکنیکی به شمار ‌می‌رود.

وظایف حسابدار به صورت ماهرانه

از وظایف حسابدار که به صورت ماهرانه باید انجام شود؛ جمع آوری آمار، ارقام و همچنین تصمیم گیری به منظور بررسی و کنترل بیشتر عملیات مالی سازمان و تحلیل سیستم‌های مالی برای بهبود عملکرد کسب و کارها ‌می‌باشد.

وظایف حسابدار به صورت پژوهشی

تجزیه اطلاعات مالی جهت تعیین استراتژی‌های اساسی، رسیدن به اهداف اصلی مشتریان و سازمان از وظایف حسابداری ست که میخواهد به صورت پژوهشی عمل نماید.

وظایف حسابدار به صورت روزانه

تما‌می ثبت‌ها مربوط به رویدادهای مالی که در سازمان رخ ‌می‌دهد به صورت ثبت سند روزانه حسابداری، توسط حسابدار انجام ‌می‌شود. تمام حسابداران تراکنش‌ها و مراودات مالی را به صورت روزانه به صورت دستی و سنتی و یا اتوماتیک در سند حسابداری ثبت مینمایند و این از وظایف حسابدار ‌می‌باشد که باید به صورت روزانه انجام دهد.

وظایف حسابدار به صورت هفتگی

از جمله وظایف حسابدار که باید به صورت هفتگی انجام شود؛ میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 • بررسی مغایرت گیری بانکی

مغایرت گیری بانکی و وارد کردن تراکنش‌های دیگر سازمان در اکثر شرکت‌ها توسط حسابدار خزانه داری یا نرم افزار‌های مربوط به نقدینگی و بانک که  سیستم خزانه داری نام دارند؛ انجام ‌می‌شود. از وظایف حسابدار خزانه استفاده از زیر سیستم خزانه داری ‌می‌باشد.

 • پرداخت‌ها به خریدهای سازمان و تامین کنندگان

شرکت‌ها بابت مصارف عمو‌می و روزانه خودشان و مواردی که احتیاج دارند با سازمان‌های دیگر مراوده مالی دارند. بابت این خرید‌ها پرداخت به تامین کنندگان از وظایف حسابدار خرید و حسابدار انبار ‌می‌باشد.

 • رسیدهایی که مشتریان درخواست کردن

در خصوص فاکتورهایی که برای مشتریان صادر ‌می‌گردد از وظایف حسابدار فروش ثبت در سند حسابداری ‌می‌باشد .در این رابطه ‌می‌توان توسط حسابدار انبار حواله  یا حسابدار فروش فاکتور فروش به مشتریان ارائه گردد.

 • تراکنش‌هایی که در سازمان‌ها اتفاق افتاده

وظایف حسابدار به صورت سالانه

تمام شرکت‌ها نیاز به انجام فعالیت‌هایی در واحد مالی دارند بصورت یکماهه، فصلی و سالانه باید انجام شود. وظایف حسابدار که باید به صورت سالانه انجام شود؛ میتوان موارد زیر را نام برد:

 • ثبت اسناد حسابداری در دفتر روزنامه
 • ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق
 • ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
 • صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹
 • اظهار نامه مالیاتی
 • صورت‌های مالی
 • رسیدگی‌های مربوط به تامین اجتماعی
 • بستن حساب‌ها

کمک حسابدار کیست

اشخاصی که در امور مالی به حسابدار ارشد و سرپرست حسابدار کمک ‌می‌کنند. افرادی هستند که تجربه و تخصص ندارند و فارغ التحصیل دانشگاهی شدند و علاقه مند به امور حسابداری هستند.

انواع وظایف کمک حسابدار

وظایف کمک حسابدار را در مجموعه معمولا مدیران مالی و یا حسابدار ارشد را در سازمان‌ها مشخص ‌می‌کند. از جمله وظایف کمک حسابدار ‌می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • نظارت بر حقوق و دستمزد پرسنل
 • نظارت بر بودجه سازمان
 • بررسی مطالباتی که سازمان تامین اجتماعی و بیمه دارد
 • پاسخگویی به تماس‌های مشتریان و پیگیری‌های مربوط به آن‌ها
 • و ...

از وظایف حسابدار انتقال تجربیات در این خصوص و کمک به حسابدارهای تازه کار ‌می‌باشد.

وظایف حسابدار فروش

در سازمان‌هایی که عمده کار آن‌ها مربوط به فروش کالا و خدمات ‌می‌باشد نیاز به دانش حسابداری فروش و افرادی با تخصص در این زمینه ‌می‌باشد. از وظایف حسابدار فروش ‌می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • ثبت پیش فاکتور
 • صدور دقیق فاکتور
 • کار کردن با نرم افزار فروش و صدور فاکتور برگشت از فروش
 • نگهداری کلیه اسناد مربوط به فروش و ارائه به مشتریان

وظایف حسابدار انبار

در سازمان‌ها و کسب و کارهای مختلف بر حسب زمینه فعالیت شرکت‌ها وظایف حسابدار انبار متفاوت ‌می‌باشد. معمولا افرادی که در سازمان‌ها مسئولیت انبار را به عهده ‌می‌گیرند تخصص کافی در حوزه انبار داری و  نرم افزار حسابداری انبار را باید داشته باشند. از وظایف حسابدار انبار ‌می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • ثبت ورود و خروج کالا در انبار
 • رعایت قوانین و مقررات جهت حسابداری انبار و کالاها
 • گزارشات مربوط به گردش کالا و موجودی کالا در انبار

وظایف حسابدار مالی

در سازمان‌هایی که ناآشنا با  وظایف حسابدار مالی هستند باعث به جود آمدن مشکلات مالی و اساسی در سازمان ‌می‌شوند. حسابدار مالی در کسب و کار‌های کوچک نیز از اهمیت بسزایی برخوردار ‌می‌باشد. از اهم این وظایف ‌می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • طراحی کدینگ حسابداری استاندارد
 • اطمینان از صحت صدور اسناد حسابداری
 • تراز دقیق حساب‌ها

وظایف حسابدار مالیاتی

افرادی که در خصوص امور مربوط به مالیات، مشاوره و ارائه راهکارهای مالیاتی تخصص دارند؛ حسابدار مالیاتی هستند. این افراد با وضعیت قوانین مقررات موجود در کشور، معافیت‌های مالیاتی و تعلقات مالیاتی برای تمام سازمان‌ها آشنایی دارند. یکی از انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است که به صورت فصلی پرداخت میشود. وظایف حسابدار مالیاتی به شرح زیر ‌می‌باشد:

 • اجرای دستورالعمل‌های مربوط به سازمان امور مالیاتی
 • تحلیل و پردازش عملکرد مالی
 • ارائه گزارشات مالی مورد تایید اداره دارایی
 • تهیه ترازنامه‌های مالی

 وظایف حسابدار خزانه داری

از آنجایی که خزانه داری یعنی محل جمع آوری نقود و درآمدهای کسب و کار، جز امور حساس ‌می‌باشد. برای انتخاب حسابدار خزانه ‌می‌بایست از حسابداران مورد اطمینان و اعتماد استفاده نمود.  وظایف حسابدار خزانه داری را ‌می‌توان به  عناوین زیر تقسیم نمود:

 • ثبت و کنترل اسناد و دریافت و پرداخت وجوه نقد
 • کنترل حساب‌های بانکی
 • نگهداری تنخواه و وجوه نقد و اسناد
 • رفع مغایرت‌های بانکی
 • پیگیری امور بانکی مانند ضمانت نامه‌ها و تعهدات و اعتبارات

وظایف حسابدار حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد یکی از موارد کلیدی و اصلی در هر شرکت و سازمانی است. وظیفه اصلی این کار بر عهده حسابدار حقوق و دستمزد است. حسابدار حقوق و دستمزد زیر نظر سرپرست حسابداری کار ‌می‌کند. از جمله وظایف حسابدار حقوق و دستمزد ‌می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ثبت اطلاعات کارگران و کارمندان
 • ثبت اطلاعات احکام کارگزینی و عوامل حقوقی و کارکردی
 • نگهداری، بروزرسانی، کنترل اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به هر پرسنل
 • تهیه لیست حقوق مربوطه با درنظر گرفتن کسورات قانونی و اختیاری
 • محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل و کسورات مربوطه
 • ثبت اسناد حسابداری حقوق و دستمزد و صدور آنها
 • ارائه فیش حقوقی به هر پرنسل
 • ارائه گزارش حقوق و دستمزد

وظایف حسابدار شهرداری

در شهرداری‌ها انجام امور مالی را حسابدار شهرداری انجام ‌می‌دهد. البته شهرداری‌های کوچک به این افراد که کار ذیحسابی و مسئولیت مالی را به عهده دارد رئیس حسابداری ‌می‌گویند.

از جمله وظایف حسابدار در شهرداری‌ها موارد زیر است:

 • تهیه و تنظیم بودجه و تفریغ بودجه
 • تهیه صورتهای مالی ماده 26 آئین نامه مالی شهرداری‌ها
 • مذاکره و ارتباط با سازمانهای خارج از شهرداری در خصوص مسائل مالی شهرداری
 • نگهداری حساب دارائیها، بدهی‌ها, هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری‌ها
 • بررسی و نظارت بر قوانین و آئین نامه مالی در معاملات شهرداری‌ها

مهارت‌های حسابدار

برای اینکه امور حسابداری  مسئولیت سنگینی در کسب و کار‌ها دارد در ابتدا افرادی که امور حسابداری را انجام ‌می‌دهند ‌می‌بایست به اصول و مفروضات حسابداری آشنا و مسلط باشند. حسابداران باید مدیریت زمان جهت انجام دادن امورشان در زمان معین داشته باشند تا گزارشات و اظهارنامه‌ها را به موقع در تاریخ و زمان مقرر ارسال کنند. آنها ‌می‌بایست مهارت‌های مربوط به توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات را داشته باشند؛ تا در زمان چالش‌های احتمالی بتوانند با تفکر انتقادی راه حل‌های منطقی و بی طرافانه ایی، درجهت رفع مشکلات آتی سازمان ارائه کنند.

ابزار کار حسابدار

ماشین حساب و ابزارهای آفیس ازجمله اکسل، از ساده ترین ابزارهای یک حسابدار ‌می‌باشد. نرم افزار حسابداری، مالیاتی  و داشبوردهای مالی مهم ترین و اصلی ترین ابزار کاربردی برای حسابداران و مدیران مالی در مجموعه‌ها هستند زیرا با داشتن یک ابزار کار مناسب، وظایف حسابدار و مدیر مالی در اسرع وقت و به راحتی انجام می‌گردد. دانستن استاندارهای حسابداری و مقررات جهت انجام امور مالی به صورت صحیح، برای حسابدار ضروری ‌می‌باشد. نرم افزار حسابداری محاسبان به شما کمک ‌می‌کند که به داده‌ها و اطلاعات صحیح، دقیق و گزارشات جامع در سریع ترین زمان دسترسی داشته باشید. با محاسبان بهتر مدیریت کنید.

نرم افزار حسابداری  محاسبان

شرکت حساب رایان پارس به عنوان یک شرکت دانش بنیان و با سابقه درخشان، قریب به دو دهه در تولید و ارائه نرم افزارهای یکپارچه حسابداری، مالی و اداری محاسبان با رویکرد ERP فعالیت دارد. شرکت حساب رایان پارس در ارائه نرم افزار حسابداری  و داشبورد مالی محاسبان، بیش از ۴۰۰۰ مشتری در سراسر کشور دارد

شرکت حساب رایان پارس راهکارهای مناسبی به شرکت‌ها و سازمان‌ها ارائه ‌می‌کند:

 • راهکار شرکت‌های خصوصی(تولید، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری)
 • راهکار صنعت برق
 • راهکار سازمان‌های دولتی
 • راهکار موسسات مالی و بانکی
 • راهکار شهرداری‌ها

افتخارات شرکت حساب رایان پارس

 • دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک کشور در ۳ حوزه
 • قیمت بسیار مناسب فروش نرم افزار و بهای خدمات آموزش و استقرار،‌ بو‌می‌سازی و خدمات پشتیبانی
 • دریافت تندیس و کسب گواهی نامه ملی رعایت حقوق مصرف کننده در شش سال پیاپی از ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
 • دریافت تندیس و کسب گواهی نامه شرکت برتر نرم افزاری در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ از وزارت صنعت و معدن و تجارت
 • بهره گیری از توان تخصصی کارشناسان مجرب IT و امور مالی کسب کارهای مختلف درجهت شناخت وضعیت موجود و اتخاذ مناسب ترین روش برای رفع مشکلات قبلی،‌ کانورت اطلاعات، راه اندازی و استقرار کامل نرم افزار در کوتاه ترین زمان ممکن
 • دارای مجوز از دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصاد و دارائی
 • طراحی ۳۵ محصول متفاوت در حوزه‌های مالی، لجستیک، اداری، منابع انسانی جهت کسب کارهای متنوع
 • دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار از وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • دارای بیش از ۴۵۰۰ مشتری در سراسر کشور
 • بیش از ۴۰۰۰۰۰ کلاینت و کاربر در سراسر کشور
 • بیش از ۷۵۰ پایگاه شهری در سراسر کشور

کلیه شرکت‌ها ‌می‌توانند با تکمیل فرم درخواست دمو، جلسه ای را با دپارتمان فروش در خصوص قابلیت‌ها و امکانات محاسبان داشته باشند.

شماره تماس دپارتمان فروش: ۸۷۷۶۰ (داخلی ۲۲۵) و یا شماره همراه (۰۹۱۹۹۹۸۷۱۳۸)

ارسال درخواست جهت مشاهده رایگان دمو