وظایف حسابدار چیست؟

با توجه اهمیت اطلاعات مالی در کسب‌وکارها، وظایف حسابدار بسیار حساس می‌باشد. تما‌می کسب‌وکارها و سازمان‌ها برای ثبت هزینه‌ها و درآمد‌ها و یا وقایع مالی که در مجموعه‌شان رخ ‌می‌دهد، نیاز به حسابدار دارند. یکی از وظایف اصلی یک حسابدار ثبت تمام وقایع مالی اتفاق افتاده در این مجموعه‌هاست که بر حسب حجم کاری واحد مالی این وظایف تغییر‌می‌کند. درنتیجه وظایف حسابدار ثبت اطلاعات و تحلیل گزارشات مالی است.

حسابداری چیست؟

مؤسسه حسابداران حرفه‌ای (AICPA)، که یکی از معتبرترین منابع حسابداری است، حسابداری را به عنوان "فرآیندی از جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت، تفسیر و گزارش دادن اطلاعات مالی به منظور ارائه اطلاعات دقیق و قابل اعتماد درباره وضعیت مالی و عملکرد یک سازمان" تعریف می‌کند. هدف اصلی حسابداری، ارائه اطلاعات مفید و دقیق درباره وضعیت مالی و عملکرد یک سازمان به منظور انتخاب بهترین تصمیمات اقتصادی و مالی است.

گپ‌وگفت رادیو رایان با خانم صمیمی پیرامون مبحث وظایف حسابدار چیست؟

حسابدار کیست؟

به کسی که در سازمان رخداد مالی را شناسایی می‌نماید، ثبت انجام ‌می‌دهد و در نهایت گزارشی را به مدیریت سازمان ارائه ‌می‌کند، حسابدار ‌می‌گویند. از وظایف حسابدار ارائه گزارشات مالی و تحلیلی در خصوص روند مالی سازمان ‌می‌باشد.

مشاوره

دفتردار کیست؟

فردی که امور مربوط به موارد اداری مانند پرداخت قبوض و ثبت‌های ساده مالی و بایگانی اسناد را بر عهده دارد دفتردار ‌نام داد. در اکثر سازمان‌ها دفتردار و کمک‌حسابدارها چون تازه فارغ‌التحصیل شده‌اند و تجربه بالایی ندارند به حسابدارها در ثبت اطلاعات کمک ‌می‌کنند. آموزش به کمک‌حسابدار‌ها و دفتردارها از وظایف حسابدار ‌می‌باشد.

مدیر مالی کیست؟

به شخصی که تما‌می اطلاعات مربوط به ثبت و ارائه گزارشات توسط حسابدار خزانه، حسابدار انبار و حسابدار فروش را مدیریت ‌می‌نماید، مدیر مالی ‌می‌گویند. وظایف حسابدار ارائه تحلیل‌ها و گزارشات دقیق به مدیر مالی سازمان ‌می‌باشد تا مدیر مالی بتواند گزارشی جامع و کامل به هیئت مدیره سازمان ارائه نماید.

چارت شغلی حسابداری

سمت سازمانی و وظایف حسابدار با توجه به سطح مدرک و سابقه کاری متفاوت ست. معمولاً افرادی که در سطوح کاردانی و کارشناسی رشته حسابداری هستند، به عنوان دفتردار و یا کمک‌حسابدار ‌می‌توانند در سازمان‌ها فعالیت داشته باشند. کسانی که تجربه حسابداری حداقل 3 سال دارند با عنوان حسابدار یا حسابدار ارشد در مجموعه‌ها ارائه خدمت ‌می‌کنند و افرادی که کارشناسی ارشد حسابداری و مدیریت مالی دارند در سازمان‌ها نقش مدیر مالی و یا رئیس حسابداری دارند.

اهمیت وظایف حسابدار در کسب‌وکارها

هدف اصلی از حسابداری برای شرکت‌ها و سازمان‌ها تأمین اطلاعات مالی ‌می‌باشد. برآورد هزینه‌ها و درآمد‌ها از وظایف حسابدار در سازمان‌ها است. ارائه جریانات مالی، سود و زیان شرکت‌ها به ذینفعان سازمان و صاحبان سرمایه از اهمیت حسابداری و وظایف آن در کسب‌وکارها ‌می‌باشد، به خصوص این موضوع برای سازمان‌های کوچک نیز خیلی ضروری است.

انواع وظایف حسابدار

وظایف حسابدار در سازمان‌ها و شرکت‌ها انواع متعددی دارد که دسته‌بندی آن به صورت عادی، تکنیکی، ماهرانه و پژوهشی ‌می‌باشد. در خصوص هر کدام از موارد در قسمت ذیل توضیحاتی ارائه ‌می‌گردد.

وظایف حسابدار به صورت عادی

به مواردی اشاره ‌می‌شود که حسابداران ساده و تازه‌کار نیز آن را انجام ‌می‌دهند. ثبت اطلاعات ساده دفتری و حسابداری حقوق و دستمزد پرسنل مربوط به وظایف حسابدار به صورت عادی ‌می‌باشد.

وظایف حسابدار به صورت تکنیکی

مدیریت، تحلیل و تفسیر فرآیندهایی که عملکردشان برای مجموعه ارزش افزوده دارد یا ندارد، از وظایف حسابدار در سطح تکنیکی به شمار ‌می‌رود.

وظایف حسابدار به صورت ماهرانه

از وظایف حسابدار که به صورت ماهرانه باید انجام شود، جمع آوری آمار، ارقام و همچنین تصمیم‌گیری به منظور بررسی و کنترل بیشتر عملیات مالی سازمان و تحلیل سیستم‌های مالی برای بهبود عملکرد کسب‌وکارها ‌می‌باشد.

وظایف حسابدار به صورت پژوهشی

تجزیه اطلاعات مالی جهت تعیین استراتژی‌های اساسی، رسیدن به اهداف اصلی مشتریان و سازمان از وظایف حسابداری است که می‌خواهد به صورت پژوهشی عمل نماید.

وظایف حسابدار به صورت روزانه

تما‌می ثبت‌ها مربوط به رویدادهای مالی که در سازمان رخ ‌می‌دهد به صورت ثبت سند روزانه حسابداری، توسط حسابدار انجام ‌می‌شود. تمام حسابداران تراکنش‌ها و مراودات مالی را به صورت روزانه به صورت دستی و سنتی و یا اتوماتیک در سند حسابداری ثبت می‌نمایند و این از وظایف حسابدار ‌می‌باشد که باید به صورت روزانه انجام دهد.

وظایف-حسابدار

وظایف حسابدار به صورت هفتگی

از جمله وظایف حسابدار که باید به صورت هفتگی انجام شود، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • بررسی مغایرت‌گیری بانکی

مغایرت‌گیری بانکی و وارد کردن تراکنش‌های دیگر سازمان در اکثر شرکت‌ها توسط حسابدار خزانه‌داری یا نرم افزار‌های مربوط به نقدینگی و بانک که  سیستم خزانه‌داری نام دارند، انجام ‌می‌شود. از وظایف حسابدار خزانه استفاده از زیر سیستم خزانه‌داری ‌می‌باشد.

 • پرداخت‌ها به خریدهای سازمان و تأمین‌کنندگان

شرکت‌ها بابت مصارف عمو‌می و روزانه خودشان و مواردی که احتیاج دارند با سازمان‌های دیگر مراوده مالی دارند. بابت این خرید‌ها پرداخت به تأمین‌کنندگان از وظایف حسابدار خرید و حسابدار انبار ‌می‌باشد.

 • رسیدهایی که مشتریان درخواست کردند

در خصوص فاکتورهایی که برای مشتریان صادر ‌می‌گردد، از وظایف حسابدار فروش ثبت در سند حسابداری ‌می‌باشد .در این رابطه ‌می‌توان توسط حسابدار انبار حواله یا حسابدار فروش فاکتور فروش به مشتریان ارائه گردد.

 • تراکنش‌هایی که در سازمان‌ها اتفاق افتاده

وظایف حسابدار به صورت سالانه

تمام شرکت‌ها نیاز به انجام فعالیت‌هایی در واحد مالی دارند به صورت یک‌ماهه، فصلی و سالانه باید انجام شود. وظایف حسابدار که باید به صورت سالانه انجام شود، می‌توان موارد زیر را نام برد:

 • ثبت اسناد حسابداری در دفتر روزنامه
 • ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق
 • ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
 • صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹
 • اظهارنامه مالیاتی
 • صورت‌های مالی
 • رسیدگی‌های مربوط به تأمین اجتماعی
 • بستن حساب‌ها

کمک‌حسابدار کیست؟

اشخاصی که در امور مالی به حسابدار ارشد و سرپرست حسابدار کمک ‌می‌کنند. افرادی هستند که تجربه و تخصص ندارند و فارغ‌التحصیل دانشگاهی شده‌اند و علاقه‌مند به امور حسابداری هستند.

انواع وظایف کمک‌حسابدار

وظایف کمک‌حسابدار را در مجموعه معمولاً مدیران مالی و یا حسابدار ارشد را در سازمان‌ها مشخص ‌می‌کند. از جمله وظایف کمک‌حسابدار ‌می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • نظارت بر حقوق و دستمزد پرسنل
 • نظارت بر بودجه سازمان
 • بررسی مطالباتی که سازمان تأمین اجتماعی و بیمه دارد
 • پاسخ‌گویی به تماس‌های مشتریان و پیگیری‌های مربوط به آنها
 • و ...

از وظایف حسابدار انتقال تجربیات در این خصوص و کمک به حسابدارهای تازه‌کار ‌می‌باشد.

وظایف-حسابدار-فروش

وظایف حسابدار فروش

در سازمان‌هایی که عمده کار آنها مربوط به فروش کالا و خدمات ‌می‌باشد، نیاز به دانش حسابداری فروش و افرادی با تخصص در این زمینه ‌می‌باشد. از وظایف حسابدار فروش ‌می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • ثبت پیش‌فاکتور
 • صدور دقیق فاکتور
 • کار کردن با نرم افزار فروش و صدور فاکتور برگشت از فروش
 • نگهداری کلیه اسناد مربوط به فروش و ارائه به مشتریان

وظایف حسابدار انبار

در سازمان‌ها و کسب‌وکارهای مختلف، بر حسب زمینه فعالیت شرکت‌ها، وظایف حسابدار انبار متفاوت ‌می‌باشد. معمولاً افرادی که در سازمان‌ها مسئولیت انبار را به عهده ‌می‌گیرند تخصص کافی در حوزه انبارداری و  نرم افزار حسابداری انبار را باید داشته باشند. از وظایف حسابدار انبار ‌می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • ثبت ورود و خروج کالا در انبار
 • رعایت قوانین و مقررات جهت حسابداری انبار و کالاها
 • گزارشات مربوط به گردش کالا و موجودی کالا در انبار

وظایف حسابدار مالی

سازمان‌هایی که ناآشنا با وظایف حسابدار مالی هستند، باعث به جود آمدن مشکلات مالی و اساسی در سازمان ‌می‌شوند. حسابدار مالی در کسب‌وکار‌های کوچک نیز از اهمیت به‌سزایی برخوردار ‌می‌باشد. از اهم این وظایف ‌می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • طراحی کدینگ حسابداری استاندارد
 • اطمینان از صحت صدور اسناد حسابداری
 • تراز دقیق حساب‌ها

وظایف حسابدار مالیاتی

افرادی که در خصوص امور مربوط به مالیات، مشاوره و ارائه راهکارهای مالیاتی تخصص دارند، حسابدار مالیاتی هستند. این افراد با وضعیت قوانین مقررات موجود در کشور، معافیت‌های مالیاتی و تعلقات مالیاتی برای تمام سازمان‌ها آشنایی دارند. یکی از انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است که به صورت فصلی پرداخت می‌شود. وظایف حسابدار مالیاتی به شرح زیر ‌می‌باشد:

 • اجرای دستورالعمل‌های مربوط به سازمان امور مالیاتی
 • تحلیل و پردازش عملکرد مالی
 • ارائه گزارشات مالی مورد تایید اداره دارایی
 • تهیه ترازنامه‌های مالی

 وظایف حسابدار خزانه‌داری

از آنجایی که خزانه‌داری یعنی محل جمع‌آوری نقود و درآمدهای کسب‌وکار جزو امور حساس ‌می‌باشد، برای انتخاب حسابدار خزانه ‌می‌بایست از حسابداران مورد اطمینان و اعتماد استفاده نمود. وظایف حسابدار خزانه‌داری را ‌می‌توان به عناوین زیر تقسیم نمود:

 • ثبت و کنترل اسناد و دریافت و پرداخت وجوه نقد
 • کنترل حساب‌های بانکی
 • نگهداری تنخواه و وجوه نقد و اسناد
 • رفع مغایرت‌های بانکی
 • پیگیری امور بانکی مانند ضمانت‌نامه‌ها و تعهدات و اعتبارات

وظایف-حسابدار-شهرداری

وظایف حسابدار حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد یکی از موارد کلیدی و اصلی در هر شرکت و سازمانی است. وظیفه اصلی این کار بر عهده حسابدار حقوق و دستمزد است. حسابدار حقوق و دستمزد زیر نظر سرپرست حسابداری کار ‌می‌کند. از جمله وظایف حسابدار حقوق و دستمزد ‌می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ثبت اطلاعات کارگران و کارمندان
 • ثبت اطلاعات احکام کارگزینی و عوامل حقوقی و کارکردی
 • نگهداری، به‌روزرسانی، کنترل اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به هر پرسنل
 • تهیه لیست حقوق مربوطه با در نظر گرفتن کسورات قانونی و اختیاری
 • محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل و کسورات مربوطه
 • ثبت اسناد حسابداری حقوق و دستمزد و صدور آنها
 • ارائه فیش حقوقی به هر پرنسل
 • ارائه گزارش حقوق و دستمزد

وظایف حسابدار شهرداری

در شهرداری‌ها انجام امور مالی را حسابدار شهرداری انجام ‌می‌دهد. البته شهرداری‌های کوچک به این افراد که کار ذیحسابی و مسئولیت مالی را به عهده دارد، رئیس حسابداری ‌می‌گویند.

از جمله وظایف حسابدار در شهرداری‌ها موارد زیر است:

 • تهیه و تنظیم بودجه و تفریغ بودجه
 • تهیه صورت‌های مالی ماده 26 آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها
 • مذاکره و ارتباط با سازمان‌های خارج از شهرداری در خصوص مسائل مالی شهرداری
 • نگهداری حساب دارائی‌ها، بدهی‌ها, هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری‌ها
 • بررسی و نظارت بر قوانین و آئین‌نامه مالی در معاملات شهرداری‌ها

مهارت‌های حسابدار

برای اینکه امور حسابداری  مسئولیت سنگینی در کسب‌وکار‌ها دارد، در ابتدا افرادی که امور حسابداری را انجام ‌می‌دهند ‌می‌بایست به اصول و مفروضات حسابداری آشنا و مسلط باشند. حسابداران باید مدیریت زمان جهت انجام دادن امورشان در زمان معین داشته باشند تا گزارشات و اظهارنامه‌ها را به موقع در تاریخ و زمان مقرر ارسال کنند. آنها ‌می‌بایست مهارت‌های مربوط به توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات را داشته باشند تا در زمان چالش‌های احتمالی بتوانند با تفکر انتقادی راه‌حل‌های منطقی و بی‌طرافانه‌ای، درجهت رفع مشکلات آتی سازمان ارائه کنند.

ابزار کار حسابدار

ماشین حساب و ابزارهای آفیس از جمله اکسل، از ساده‌ترین ابزارهای یک حسابدار ‌می‌باشد. نرم افزار حسابداری، مالیاتی  و داشبوردهای مالی مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزار کاربردی برای حسابداران و مدیران مالی در مجموعه‌ها هستند، زیرا با داشتن یک ابزار کار مناسب، وظایف حسابدار و مدیر مالی در اسرع وقت و به راحتی انجام می‌گردد. دانستن استاندارهای حسابداری و مقررات جهت انجام امور مالی به صورت صحیح، برای حسابدار ضروری ‌می‌باشد. نرم افزار حسابداری محاسبان به شما کمک ‌می‌کند که به داده‌ها و اطلاعات صحیح، دقیق و گزارشات جامع در سریع‌ترین زمان دسترسی داشته باشید. با محاسبان بهتر مدیریت کنید.

دمو-رایگان

نرم افزار حسابداری محاسبان

شرکت حساب رایان پارس به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان و با سابقه درخشان، قریب به دو دهه در تولید و ارائه نرم افزارهای یکپارچه حسابداری، مالی و اداری محاسبان با رویکرد ERP فعالیت دارد. شرکت حساب رایان پارس در ارائه نرم افزار حسابداری  و داشبورد مالی محاسبان، بیش از ۴۰۰۰ مشتری در سراسر کشور دارد

شرکت حساب رایان پارس راهکارهای مناسبی به شرکت‌ها و سازمان‌ها ارائه ‌می‌کند:

 • راهکار شرکت‌های خصوصی (تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری)
 • راهکار صنعت برق
 • راهکار سازمان‌های دولتی
 • راهکار مؤسسات مالی و بانکی
 • راهکار شهرداری‌ها